Nova uprava i aktivnosti Muzikološkog društva FBiH

Na godišnjoj skupštini Muzikološkog društva Federacije BiH, koja je, nakon četiri godine ujedno bila i izborna, pored usvajanja godišnjih izvještaja izabrana je i nova uprava Društva. 
 
U narednom četverogodišnjem mandatu predsjednica Društva bit će dr. Amila Ramović, docentica na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a potpredsjednik profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i osnivač i prvi predsjednik Muzikološkog društva FBiH dr. Ivan Čavlović.  
 
Članovi Upravnog odbora, uz Predsjednika Skupštine prof. dr. Senada Kazića, dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, bit će prof. dr. Merima Čaušević s Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mr. Maja Baralić-Materne, etnomuzikologinja i muzička urednica na BH Radiju 1, doc. dr. Lana Paćuka, docentica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu i urednica časopisa Muzika, te mr. Nerma Mulabegović-Hodžić, viša asistentica na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu.
 
U narednom mandatu korektnost rada Društva kontrolisat će Nadzorni odbor u sastavu dr. Jasmina Talam, predsjednica Odbora, profesorica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i dr. Amra Bosnić, docentica na Odsjeku na muzičku teoriju i pedagogiju, mr. Alma Ferović-Fazlić, saradnica na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i producentica mjuzikla. Vijeće časti vodit će dr. Refik Hodžić, profesor na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu, dr. Tamara Karača-Beljak, profesorica na  Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju u Sarajevu, te kompozitor i kontrabasist Živko Ključe. Tajnica/tajnik Društva bit će izabran/a na konstituirajućoj sjednici novog Upravnog odbora.

Članovi izabrani na nove funkcije preuzimaju rukovodstvo od prethodne Uprave koju su činili Predsjednica Dr. Fatima Hadžić, s članovima Upravnog odbora – predsjednicom Skupštine Brankom Vidović, potpredsjednikom dr. Senadom Kazićem, sekretarkom mr. Esmom Sulejmanagić, mr. Boškom Jovićem, dr. Lanom Paćuka, dr. Amilom Ramović i dr. Jasminom Talam, uz članove Nadzornog odbora mr. Mirelom Šečić, dr. Merimom Čaušević i mr. Majom Baralić-Materne, te članove Vijeća časti dr. Ivana Čavlovića, dr. Refika Hodžića i dr. Miradeta Zulića.

Uz potvrdu Skupštine, Muzikološko društvo FBiH nastavit će biti posvećeno ostvarenju svojih ciljeva, a to su: poticanje razvoja muzikološke nauke, poticanje istraživanja muzičke baštine, tradicionalne i savremene muzike, afirmacija umjetničke muzike i muzikologije, te razvoja različitih aspekata muzičke kulture u BiH. Nova predsjednica, dr. Ramović, istakla je je da će u narednom mandatu Društvo nastojati da održi kontinuitet uspješnog dvadesetogodišnjeg djelovanja, kroz kontinuitet organizacije Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, izdavanje časopisa "Muzika", izdavanja zbornika, knjiga, CD-ova i publikacija, te organizaciju koncerata umjetničke i tradicijske muzike. Pored navedenih, slijede i nove aktivnosti na proučavanju mjesta, uloge, karaktera i perspektiva muzike u savremenom bosanskohercegovačkom društvu uz radna osnaženju vezanog javnog diskursa i njegovih kritičkih aspekata.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona