Završni ispiti

16. 7. 2018. u 18.00 sati

Kandidat: Mirna Mlikota

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

A. Jolivet Chant de Linos

J. Ibert Koncert za flautu i orkestar/klavir

P. Sancan Sonatina za flautu i klavir

E. Bozza Image za solo flautu

 

Komisija:

Prof. Vedran Tuce, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

 

 

26. 6. 2018. u 10.30 sati

Kandidat: Mateja Bušetinčan

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

P. Hindemith Sonata za flautu i klavir

F. Martin Ballade

P. Hindemith Acht stücke

W. A. Mozart Koncert u D duru

 

Komisija:

Prof. Vedran Tuce, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

 

 

14. 6. 2018. u 14.00 sati

Kandidat: Amra Hodžić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

C. Saint-Saëns Koncert No. 3 za violinu

 

Komisija:

Prof. Belma Alić, predsjednik komisije

Prof. Emina Smolović, ispitivač/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

Prof. Đani Šehu, zamjenski član

 

 

6. 6. 2018. u 20.00 sati, Narodno pozorište Sarajevo

Kandidat: Fuad Šetić

Odsjek za dirigovanje, smjer: Orkestarsko dirigovanje

 

Program:

J. Brahms Simfonija op. 98, br. 4 e mol

D. Šostakovič Klavirski koncert op. 35, br. 1 c mol

 

Komisija:

Prof. Branka Radošević, predsjednik komisije

Prof. Dario Vučić, ispitivač/mentor

Prof. Dino Rešidbegović, član

 

 

4. 6. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Jelena Vidović

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Sonata za violinu solo br. 2, a mol Andante i Allegro

C. Franck Sonata za violinu i klavir

I. Xenakis Mikka

S. Prokofiev Koncert za violinu i orkestar br. 2, g mol

 

Komisija:

Prof. Belma Alić, predsjednik komisije

Prof. Violete Smailović-Huart, ispitivač/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

Prof. Emina Smolović, zamjenski član

 

 

31. 5. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Alma Dizdar

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Partita za violinu solo br. 3, E dur BWV 1006

E. Ysaye Sonata za violinu solo op. 27, br. 2 – Obsession

C. Franck Sonata za violinu i klavir

H. Wieniawski Scherzo Tarantelle op. 16

 

Komisija:

Prof. Belma Alić, predsjednik komisije

Prof. YeonJu Jeong, ispitivač/mentor

Prof. Emina Smolović, član

Prof. Vladimir Marković, zamjenski član

 

 

20. 4. 2018. u 17.00 sati u Sali HNK Split

Kandidat: Jure Bučević

Odsjek za dirigovanje, smjer: Orkestarsko dirigovanje

 

Program:

J. Gotovac Ero s onog svijeta

 

Komisija:

Prof. Hari Zlodre

Prof. Pavel Kondrušević

Prof. Dario Vučić

 

 

5. 4. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Miron Konjević

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

D. Shostakovich Preludij i fuga op. 87, br. 24 d-mol

J. Brahms Sonata za klavir br. 1, op. 1 C-dur

F. Mendelssohn: Koncert za klavir i orkestar br. 2, op. 40 d-mol

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Dragan Opančić, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

2. 3. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Slaven Čović

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, smjer: Metodika muzičke nastave

 

Tema rada: Značaj i primjena muzike u radu sa djecom s poremećajem iz autističnog spektra

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Valida Akšamija, ispitivač/mentor

Prof. Senad Kazić, član

 

 

2. 3. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Emina Zahirović

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, smjer: Solfeggio

 

Tema rada: Mogućnost upotrebe Haydnovih gudačkih kvarteta u nastavi solfeggia

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Akšamija, član

 

22. 2. 2018. u 14.00 sati

Kandidat: Lejla Nurković

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

L. van. Beethoven Sonata za klavir op. 111, br. 32

O. Messiaen Iz suite "Vingt regards sur l'enfant Jésus" br. 15 " Le baiser de l'enfant-Jésus"

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Dragan Opančić, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona