Studenti Odsjeka za solo pjevanje Muzičke akademije u Sarajevu osvojili prvu i drugu nagradu na Federalnom takmičenju učenika i studenata muzike – (16.04.2024.)

U utorak 16.04.2024. godine, na Federalnom takmičenju učenika i studenata muzike, nagrađeni su studenti Odsjeka za solo pjevanje Muzičke akademije u Sarajevu.

Studentice Jovana Pavlović (II godina, klasa prof. Vedrana Šimić), Hanadi Karić (IV godina, klasa prof. Vedrana Šimić) i Idna Muminović (IV godina, klasa prof. Adema Pljevljak - Krehić), osvojile su prvu, a student Tomislav Perić (IV godina, klasa prof. Adema Pljevljak - Krehić) drugu nagradu. Klavir: viši. umj. saradnik, Dr Milan Lucić.

Adresa dogadjaja: 
Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona