Centar za muzičku edukaciju

Centar za muzičku edukaciju osnovan je 2012. godine i bavi se cjeloživotnim učenjem, stručnim i primijenjenim pedagoškim istraživanjima, iznalaženjem metoda za poboljšanje muzičke edukacije i sl. Bliže odredbe o radu Centra donose se posebnom odlukom Vijeća. Servis za podršku i razvoj akademske karijere bavi se podrškom pedagoškom, umjetničkom i naučnoistraživačkom razvoju nastavnog osoblja.

 

Daje podršku za unapređenje nastavnog procesa, prati karijeru studenata, organizuje pedagoške radionice za nastavnike i studente i sl. Bliže odredbe Servisa donose se posebnom odlukom Vijeća. Centrom rukovodi šef Centra koga na prijedlog dekana imenuje Vijeće na period od četiri godine. Za šefa Centra može biti imenovan nastavnik u radnom odnosu s punim radnim vremenom.

 

U početku je Centrom za muzičku edukaciju rukovodio prodekan za nastavu, a od 2014. - 2019. godine za šeficu Centra imenovana je doc. dr. Valida Akšamija.

Od 2019/2020. akademske godine, šefica Centra je doc. dr. Nerma Hodžić-Mulabegović

 

Kontakt: centarzamuzedu@mas.unsa.ba

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona