Mješoviti i Ženski hor

Horski ansambli Muzičke akademije su veoma važni jer okupljaju studente neinstrumentalnih odsjeka, dakle onih odsjeka kojima je pjevanje proširenje muzičkog interesa i zanimanja.

Naime, Akademija ne odgaja profesionalnog horskog pjevača kroz poseban vid nastave, ali u sklopu nastave Hora, i još nekih predmeta, mnogi studenti steknu dovoljno znanja da bi se opredijelili za horsko pjevanje kao kasnije životno zanimanje, npr. u Horu Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu i drugdje.

U sklopu smjera Horsko dirigovanje na Akademiji djeluje mješoviti hor, a povremeno i prema zahtjevu izvođenog programa i ženski hor. Horski ansambli izvode važan dio programa umjetničkih manifestacija Akademije, barem jednom godišnje u okviru Majskih Svečanosti, a ne treba smetnuti s uma da ad hoc formirani horski ansambli Akademije nastupaju na brojnim akademskim manifestacijama ili povodom nekih događaja vezanih za druge fakultete ili druge ustanove u Sarajevu.

Već dugi niz godina horske ansamble vodi prof. Rešad Arnautović sa višom asistenticom Almom Aganspahić.


Aktivnosti:

Večer bosanskohercegovačke horske muzike (15. 5. 2018.)

Večer bosanskohercegovačke horske muzike - galerija (15. 5. 2018.)

Koncert asistenata i saradnika MAS (29.11.2018.) 

Koncert asistenata i saradnika MAS - galerija (29.11.2018.) 

Koncert Hora i solista MAS na SIGF-u (27. 4. 2018.)

Koncert Hora i solista MAS na SIGF-u - galerija (27. 4. 2018.)

Počinje jedanaesto izdanje Festivala Majske Muzičke Svečanosti!

Završena Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima (7.12.2017.)

Koncerti Hora Muzičke akademije i solista (2.6. i 4.6.2017.)

Koncert Hora i solista Muzičke akademije u Sarajevu (31.5.2017.)

Koncert Hora i solista Muzičke akademije u Sarajevu - galerija (31.5.2017.)

Majske muzičke svečanosti (5.5 - 7.6.2017.)

FESTIVALI

Muzička akademija u Sarajevu u godini 2015-oj slavi 60 godina rada i postojanja. Program proslave je dosta obiman, počeo je u oktobru 2014. i trajat će do prve polovine 2016. godine. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Muzička akademija u Sarajevu u godini 2015-oj slavi 60 godina rada i postojanja. Program proslave je dosta obiman, počeo je u oktobru 2014. i trajat će do prve polovine 2016. godine. Koncertna sezona 2016. / 2017.