Časopis "Muzika"

Časopis za muzičku kulturu Muzika je internacionalni muzikološki časopis, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini.  Kontinuirano izlazi od 1997. godine, a izdaju ga Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. Ideja o formiranju časopisa u kojem bi se iznosili rezultati muzikoloških istraživanja, pisalo i raspravljalo o muzici bila je posljedica osmišljenog višedecenijskog umjetničkog djelovanja na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Od samog početka programska koncepcija časopisa bila je okrenuta ka temeljitom izučavanju muzičkih fenomena iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta sagledanih iz ugla muzikoloških, etnomuzikoloških, teoretskih i pedagoških istraživanja. Iako je u fokus interesiranja časopis prvenstveno stavljao stručnu čitalačku populaciju, objavljivanjem sadržaja iz domena muzičke publicistike muzička umjetnost nastojala se približiti i nešto širem čitalačkom krugu. Ambiciozno koncipirane zamisli o časopisu Muzika i njegovoj ulozi u bosanskohercegovačkoj kulturi i nadasve muzičkom životu, učinile su ga jedinim časopisom te vrste na prostorima Bosne i Hercegovine.

Sadržajno, časopis je sačinjen iz četiri rubrike koje ujedno čine i njegovu glavnu okosnicu. Centralni dio predstavlja rubrika Naučni članci u kojoj se prezentiraju dostignuća iz svijeta muzičke nauke potkrijepljena originalnim teorijskim i empirijskim istraživanjima, dok su rubrike Stručni članci te Radovi priznanja rezervirane za iznošenje naučnih spoznaja u svrhu širenja muzikološkog znanja te upoznavanja javnosti s muzičko-muzikološkim problemima. Četvrti odjeljak, Publicistika, putem recenzija, prikaza, intervjua i izvještaja nastoji pratiti recentna dešavanja muzičkog života Bosne i Hercegovine i regiona pružajući uvid u njegove najznačajnije tokove.

 

Časopis je indeksiran u:

  • Répertoire International de Littérature Musicale (RILM);
  • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS);
  • EBSCO Information Services;
  • CEEOL (Central and East European Open Library)

 

Jedna od glavnih vizija uredništva jeste struktuirati časopis prema savremenim standardima i mjerilima koji bi joj omogućili ulazak u međunarodne citatne baze podataka. Stoga se iznimna pažnja poklanja osiguranju kvaliteta prispjelih tekstova za što se putem „slijepih recenzija“ brinu eminentni bosanskohercegovački, ali i afirmirani svjetski stručnjaci.

Izlazeći u kontinuitetu dva puta godišnje, Muzika je otvorena za saradnju s muzičkim piscima iz Bosne i Hercegovine, susjednih, evropskih i svjetskih zemalja, te je u njoj do sada objavljeno više stotina članaka autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, ali i Austrije, Norveške, Švedske, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država. Kvalitetu tekstova, koje je moguće objavljivati na B/H/S jezicima, engleskom i njemačkom, osiguravaju recenzije vodećih stručnjaka iz zemlje, regiona i svijeta.

Zvanična web stranica - www.muzika.mas.unsa.ba

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona