Obavijesti - Međunarodna saradnja

Dragi studenti,

Dobrodošli u novu 2020/2021. školsku godinu!

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu ima zadovoljstvo da Vam pored svojih programa može ponuditi i mogućnost da se prijavite za programe mobilnosti na institucijama s kojima Univerzitet u Sarajevu ima potpisane ugovore o saradnji, ali i na institucijama koje su partneri Muzičke akademije UNSA na osnovu potpisanih bilateralnih ugovora.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu objavila je pozive za nove programe mobilnosti u okviru programa K107 Erasmus+ za ljetni semestar, koji će biti realizirani u ovisnosti o epidemiološkoj situaciji i propisima koji iz nje proizilaze, a programe najavljuju i naši partneri.

Pozivam Vas da pratite pozive i razmotrite mogućnost da dio svoga studija na Muzičkoj akademiji UNSA realizirate na nekoj od partnerskih institucija.

Stojimo Vam na raspolaganju za savjete i praktičnu pomoć u pripremi vaših prijava.

Sretno!

 

doc. dr. Amila Ramović

Prodekanesa za međunarodnu saradnju UNSA

amila.ramovic@mas.unsa.ba

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OTVORENI POZIVI:

 

Informacija Službe za međunarodnu saradnju UNSA o konkursima mobilnosti 2020/2021.

https://international.unsa.ba/konkursi-za-ljetni-semestar-2020-2021-godine/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji: UNIVERZITETU UMETNOSTI U BEOGRADU za mobilnost u ljetnom semestru 2021/2022. godine. Konkurs je otvoren za studente bachelor, master i PhD studija umjetničkih akademija UNSA (1 stipendija), nastavno osoblje umjetničkih akademija UNSA (2 stipendije), nenastavno osoblje umjetničkih akademija UNSA (2 stipendije).

Rok za prijavu: 14. oktobar 2021.

Više informacija: https://international.unsa.ba/univerzitet-umetnosti-u-beogradu-srbija/

 

 

*KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ otvorio je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za ljetni semestar 2021/2022 školske godine.

Više o elementima aplikacije na: https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-kug/application-process/

Rok za prijavu putem KUG online platforme: 10. oktobar 2021. godine

Napomena: Prijavi prethodi nominacija od strane matične institucije (MAS) koja se podnosi do 30. septembra 2021. Nominacija se podnosi uz preliminarnu saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na MAS, s preporukom da joj se priključi i saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na KUG.

Kontakt za nominaciju: international.cooperation@mas.unsa.ba

 

 

*Prins Claus Conservatorium - Hanzehogeschool Groningen (Holandija) objavio je poziv za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2021/2022. akademskoj godini.

Za mobilnost su dostupne 2 dvosemestralne stipendije za mobilnost studenata.

Prijave studenata podnose se isključivo putem https://aec.dreamapply.com (obratiti pažnju na priloge).

Rok za prijavu je 17. maj 2021, 23.59h.

 

Dokumentacija:

Kopija paspša

Curriculum Vitae (Europass)

Motivacijsko pismo / Letter of Motivation

Prepis ocjena

Snimci

Preporuke

 

Learning Agreement. (Lista predmeta navedena je na platformi EASY; Odabir predmeta uskladiti s Uputama o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA, i u konsultaciji s prodekanesom za međunarodnu saradnju.)

Formulari su dostupni na linku https://drive.google.com/drive/folders/1Yj4pkDpl2bJiA-D4AIjS4x8DV0z4K3CY....

Kopiju dokumentacije potrebno dostaviti nakon prijave na: international.cooperation@mas.unsa.ba

Više informacija o pozivu: international.cooperation@mas.unsa.ba

Više informacija o Konzervatoriju Prins Claus: https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/prins-claus-conservatorium

 

 

*AKADEMIJA IZVEDBENIH UMJETNOSTI

TEATRA “LA SCALA”

STIPENDIJE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SARADNJE ITALIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

 

TEČAJEVI USAVRŠAVANJA ZA OPERNE PJEVAČE

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije nudi do 10 stipendija, u devetomjesečnom trajanju i u mjesečnom iznosu od 900,00 Eura, za pohađanje tečajeva usavršavanja u opernom pjevanju. Stipendije vrijede od 1. januara 2022.

Zainteresirani kandidati mogu konsultirati konkurs i prijaviti se za tečaj putem web stranice Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala https://www.accademialascala.it/en/music/opera-singers/. Konkurs ostaje otvoren do 12. maja tekuće godine.

 

MASTER „PERFORMING ARTS MANAGEMENT“

Planirana je dodjela do 9 stipendija za pohađanje Mastera "Performing Arts Management" u cilju formiranja visokostručnih profesionalaca u domenu menadžerskih i ekonomskih vještina, specifičnih za izvedbene umjetnosti.

 

Konkurs ostaje otvoren do 16. septembra 2021. za kandidate iz zemalja-nečlanica EU i, do 1. oktobra 2021., za kandidate iz zemalja-članica EU. Stipendije, u šestomjesečnom trajanju, i u iznosu od 900,00 Eura, vrijede od 1. januara 2022.

Zainteresirani kandidati mogu konsultirati konkurs i prijaviti se za master putem stranice Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala https://www.accademialascala.it/en/management-courses/master-performing-arts/.

 

 

*Conservatorio Superior de Música de Vigo objavio je poziv za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2021/2022. školskoj godini.

Za mobilnost su dostupne 4 za jednosemestralne stipendije za mobilnost studenata i 4 stipendije za mobilnost nastavnog osoblja (5 radnih dana i 2 dana putovanja) u ljetnom semestru 2021/2022. godine.

Prijave studenata podnose se isključivo putem https://aec.dreamapply.com (obratiti pažnju na priloge).

Prijave osoblja podnose se emailom na adresu international.cooperation@mas.unsa.ba s naznakom Prijava na Erasmus+ mobilnost/Vigo. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Rok za prijavu je 1. maj 2021, 23.59 h.

 

Dokumentacija za osoblje:

Erasmus+ mobility agreement (word dokument, s elektronskim potpisom)

CV

Sken pasoša

Izjava o mobilnosti

Nominacijsko pismo (nepotpisano)

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1waIxgEEShJsJPgCsRKgn6uJc9qYZyy2w?usp=sharing.

 

Više informacija: international.cooperation@mas.unsa.ba

 

 

*Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta Sarajevu objavila je konkurse za međunarodnu kreditnu i nastavnu mobilnost za 2021/2022. godinu s rokovima za prijavu u aprilu i martu. Ovi pozivi posebno su od interesa za studente i nastavnike u oblasti humanističkih nauka (muzikologija, muzička teorija i pedagogija).

Vie infomacija na: https://international.unsa.ba/otvoreni-konkursi/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na FAKULTETU MUZIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU, Srbija, za studentsku mobilnost (2 jednosemestralne stipendije za zimski semestar 2021/2022), nastavnu mobilnost osoblja (2 stipendije za zimski ili ljetni semestar 2021/2022) te mobilnost u stručnom osposobljavanju osoblja (1 stipendija, odnosi se na nastavno osoblje i nenastavno osoblje koje je uključeno u administrativno upravljanje institucijom, za zimski ili ljetni semestar 2021/2022).

Odabir kandidata provest će se internim konkursom. Prijavu s potrebnim materijalima potrebno je dostaviti na email adresu international.cooperation@mas.unsa.ba do 16. aprila 2021. u 23.59.

Više informacija o provođenju programu mobinosti MAS UNSA v. na http://http://mas.unsa.ba/obavijesti-međunarodna-saradnja i https://international.unsa.ba/dokumenti/.

 

Sadržaj prijave:

Naslov emaila:

Prijava za mobilnost (students / teaching / staff [odabrati]) / Beograd 2021

 

STUDENTI

Nominacijsko pismo (samo sadržaj, neovjereno)

Motivaciono pismo

Izjava o prethodnoj mobilnosti

Prijavni obrazac - studenti

Prepis ocjena

CV Europass format

Portfolio (ilustracija dosadašnjeg rada, može uključiti snimke, umjetničku biografiju i slično).

Sken pasoša

Izjava o zaštiti podataka

Napomena: Pri izboru predmeta u prijavi konsultovati Upute za provođenje programa mobilnosti na MAS UNSA

 

NASTAVNO OSOBLJE (teaching)

Nominacijsko pismo (samo sadržaj, neovjereno)

Izjava o prethodnoj mobilnosti

Prijavni obrazac – staff

Ugovor o mobilnosti – teaching (samo digitalni potpis nastavnika, neovjereno)

Pozivno pismo sa univerziteta domaćina (nije neophodno, poželjno)

CV Europass format

Sken pasoša

Izjava o zaštiti podataka

 

NENASTAVNO OSOBLJE (training)

Nominacijsko pismo

Izjava o prethodnoj mobilnosti

Prijavni obrazac - staff

Ugovor o mobilnosti – training (samo digitalni potpis kandidata, neovjereno)

CV Europass format

Sken pasoša

Izjava o zaštiti podataka

 

Link za preuzimanje dokumenata:

https://drive.google.com/drive/folders/1XcMoBYtINVizrGdMoHw5Js9s-pcDTZdY....

 

Napomena:

U skladu s novim režimom rada MAS UNSA, Studentska služba MAS UNSA otvorena je utorkom i srijedom.

Za više infomacija kontaktirajte international.cooperation@mas.unsa.ba.

 

*KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ otvorio je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za školsku godinu 2021/2022.

Poziv se odnosi na mobilnost u zimskom ili oba semestra. Naknadno će biti objavljen poziv za mobilnost u ljetnom semestru.

Više o elementima aplikacije na: https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-kug/application-process/

Rok za prijavu putem KUG online platforme: 15. mart 2021. godine

Napomena: Prijavi prethodi nominacija od strane matične institucije (MAS) koja se podnosi do 2. marta 2021. Nominacija se podnosi uz preliminarnu saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na KUG.

Kontakt za nominaciju: amila.ramovic@mas.unsa.ba

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU. Za studente je ponudi niz programa iz oblasti muzike muzike (umjetničke i teorijske discipline) na Odseku za muzičku umetnost.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 23. novembar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U HEIDELBERGU. U ponudi su kursevi iz oblasti muzikologije.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 09. novembar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI U TRSTU, Italija, za studentsku mobilnost (2 jednosemestralne ili 1 dvosemestralna stipendija), nastavnu mobilnost osoblja (2 stipendije, 5-6 radnih dana) te mobilnost u stručnom osposobljavanju osoblja (odnosi se na nenastavno osoblje i osoblje koje je uključeno u administrativno upravljanje institucijom, 1 stipendija, 2-6 radnih dana). U ovisnosti o epidemiološkoj situaciji, moguće je da će dio programa mobilnosti biti ostvaren online. Prednost imaju kandidati čija je mobilnost odobrena, a nije realizirana u prethodnom semestru.

Više informacija na: https://conts.it/appuntamenti-notizie/notizia_view?id=5193

Rok za konačnu prijavu za studente je 15. oktobar 2020. godine, a za nastavno i administrativno osoblje je 15. novembar 2020.

Prijavu s potrebnim materijalima potrebno je dostaviti na email adresu amila.ramovic@mas.unsa.ba.

Formulare možete preuzeti na ovom LINK-u

 

Potrebni dokumenti:

STUDENTI

 1. Nominacijsko pismo
 2. Izjava o prethodnoj mobilnosti
 3. Ugovor o učenju
 4. Prepis ocjena
 5. Dokaz o poznavanju stranog jezika nivo B1 za engleski ili italijanski jezik
 6. Sken pasoša
 7. CV Europass format.

 

NASTAVNO OSOBLJE

 1. Nominacijsko pismo
 2. Izjava o prethodnoj mobilnosti
 3. Ugovor o mobilnosti – teaching
 4. Pozivno pismo sa univerziteta domaćina
 5. CV Europass format
 6. Sken pasoša

 

NENASTAVNO OSOBLJE

 1. Nominacijsko pismo
 2. Izjava o prethodnoj mobilnosti
 3. Ugovor o mobilnosti – training
 4. CV Europass format
 5. Sken pasoša

 

 

*Povodom otvaranja novih poziva za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja kroz Erasmus+ program za ljetni semestar 2020/2021. godine, Služba za međunarodnu saradnju UNSA će održati Informativni ZOOM dan o Erasmus+ mobilnosti.

Teme:

- otvoreni pozivi i rokovi (trenutno otvoreni pozivi i univerziteti)

- kako se prijaviti (upute kome se prijavljujete i na koji način)

- potrebni dokumenti (koji dokumenti su potrebni i kako ih pripremiti)

- ključne osobe (ko se može prijaviti, pod kojim uslovima, čije odobrenje vam je potrebno)

- Covid19 i uticaj na mobilnost (kako je Covid19 uticao na prethodne i kako može uticati na buduće mobilnosti)

- tips & tricks (savjeti službe za uspješnu prijavu)

 

Informativni ZOOM dan će trajati sat vremena, gdje ćemo prezentirati informacije, a onda dati mogućnost za pitanja i odgovore.

Potvrdite vaše učešće na ovom eventu i družimo se 30. septembra 2020. godine!

Online Event: https://zoom.us/j/92755227406?pwd=Mk1nUXVmcnRtcjNSY3FTZ2EvdzhEUT09#success

Više na: https://international.unsa.ba/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U BOLONJI, Italija. U ponudi su kursevi iz oblasti muzikologije, teorije muzike i pedagogije.

Rok za prijavu: 26. oktobar 2020. godine

Više na: https://international.unsa.ba/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITET U PEČUJU, Mađarska: Fakultet muzičkih i vizuelnih umjetnosti. Rok za prijavu: 05. novembra 2020. godine, u ponudi su programi iz različitih oblasti muzičkih umjetnosti.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 05. novembar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na PALACKY UNIVERZITETU U OLOMOUCU, u ponudi su programi iz oblasti muzikologije (češka muzika).

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 29. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na L'UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL, za ljetni semestar 2020/2021.

U ponudi su programi iz oblasti muzičke edukacije (na francuskom jeziku),

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 29. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U SAARLANDU, Njemačka (teorijske discipline) za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 29. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U GRAZU za studente i nastavno osoblje (teorijske discipline) za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 14. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U GRANADI za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 09. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU NOVA LISBOA u PORTUGALU za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 31. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITET U BARCELONI u ŠPANIJI za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 21. septembar 2020. godine

 

Obavezno pročitati opšte uslove i instrukcije za prijavu konkursa kojeg raspisuje Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

LINKOVI NAŠIH PARTNERA:

 

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

https://international.unsa.ba

 

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Trieste

https://conts.it

 

Conservatorio Superior de Música de Vigo

https://www.csmvigo.com

 

Fakultet muzičke umetnosti Beograd

http://www.fmu.bg.ac.rs

 

Muzička akademija Zagreb

http://www.muza.unizg.hr

 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

https://www.dkdm.dk

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poziv za studij u Trstu (Konzervatorij Tartin)

Izvrsna prilika da akademsku 2018./19. godinu provedete u Trstu studirajući na Konzervatoriju Tartin (https://conts.it/), a sve u okviru ERASMUS+ programa.

Za sve informacije kontaktirajte prodekanesu za međunarodnu saradnju, prof. Maju Ačkar na e-mail maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu umjetnosti u Grazu

Obavještavaju se studenti da je rok za aplikacije za ERASMUS+ stipendije na Univerzitetu umjetnosti u Grazu otvoren do 10. 10. 2018. godine.  
Detaljnije informacije možete pronaći na https://www.kug.ac.at/en/studies-further-education/studies/international/erasmus/incomings-exchange-students.html

 

Erasmus+ stipendije za 2018./2019. (CSM Vigo) 

Obavještavaju se studenti koji žele aplicirati za studij u narednoj školskoj godini na CSM Vigo da aplikacije za ERASMUS+ stipendiju mogu izvršiti isključivo online na http://www.aec.dreamapply.com/

Za sve dodatne informacije kontaktirajte prodekanesu za međunarodnu saradnju prof. Maju Ačkar putem e-maila maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

 

Erasmus+ (Muzički konzervatorij Vigo, Španija)

Poziv studentima druge, treće, četvrte i pete godine umjetničkih odsjeka da apliciraju na Erasmus+ program u okviru saradnje Muzičkog konzervatorija iz Viga, Španija i naše Akademije. Poznavanje španskog jezika je uslov za studente muzikologije i etnomuzikologije, te MTP odsjeka.
Informacije o CSMVI potražite na http://www.conservatoriosuperiorvigo.com/
Kontakt osoba je prof. Maja Ačkar, prodekanesa za međunarodnu saradnju (e-mail maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba)

 

EUPHONY 2018. 
Poziv studentima Gudačkog odsjeka da apliciraju za učešće u projektu EUPHONY 2018. U projektu sudjeluju studenti partnerskih akademija iz Zagreba, Ljubljane, Budimpešta, Gratza i Linza. 
Letak sa uputama o načinu apliciranja pogledajte na http://www.muza.unizg.hr/wp-content/uploads/2017/11/EUphony_engl_web.pdf 
Onlinu aplikaciju zatražiti putem e-maila euphony2018@bruckneruni.at
Za sve dodatne informacije kontaktirati prodekanesu za međunarodnu saradnju prof. Maju Ačkar (e-mail maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

 

Sajam stipendija 19. 10. 2017.

Sajam stipendija u organizaciji Univerziteta u Sarajevu 

19. 10. 2017. od 10.00-16.00 sati / Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Detaljnije na: unsa.ba 

 

Erasmus+ stipendije za 2017./2018. 

Pozivamo studente da apliciraju za stipendije programa Erasmus+ za narednu školsku 2017./18. godinu.
Muzička akademija nudi mobilnost u okviru bilateralnog sporazuma sa Konzervatorijem G. Tartini iz Trsta, Italija (http://www.conservatorio.trieste.it/).
Zainteresovani studenti treba da se jave prodekanesi za međunarodnu saradnju prof. Maji Ačkar, putem e-maila ackar_maja@yahoo.com ili lično.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona