Obavijesti - Međunarodna saradnja

Dragi studenti,

Dobrodošli u novu 2023/2024. školsku godinu!

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu ima zadovoljstvo da Vam pored nastave u Sarajevu može ponuditi i mogućnost da se prijavite za mobilnost na institucijama koje su partneri Muzičke akademije UNSA na osnovu potpisanih bilateralnih ugovora. Informacije o dostupnim konkursima ažuriraju se na ovoj stranici, kao i na zvaničnoj facebook stranici MAS UNSA Međunarodna saradnjia.

Pored toga, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu redovno objavljuje pozive za nove projekte mobilnosti u okviru programa K107 Erasmus+ koji su dostupni na stranici www.international.unsa.ba.

Navedene mobilnosti realiziraju se u okviru programa Erasmus+, Ceepus te drugih okvira interinstitucionalne saradnje. Posebno smo zadovoljni što MAS sve intenzivnije sudjeluje u radu umjetnićko-nastavnih mreža, koje su osnova za kratkoročne programe razmjene.

Pozivam Vas da pratite pozive i razmotrite mogućnost da dio svoga studija na Muzičkoj akademiji UNSA realizirate na nekoj od partnerskih institucija. Stojimo Vam na raspolaganju za savjete i praktičnu pomoć u pripremi vaših prijava.

Sretno!

 

Prof. dr. Amila Ramović

Prodekanesa za međunarodnu saradnju UNSA

international@mas.unsa.ba

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Univerzitet u Sarajevu – informacije za korisnike odlaznih mobilnosti u program Erasmus+

 

UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020)

 

Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu – (2023)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

OTVORENI POZIVI:

 

*Prins Claus Conservatorium - Hanzehogeschool Groningen (Holandija) najvaljuje poziv za mobilnost studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru 2024/2025. akademske godine.

Dostupne su 2 jednosemestralne stipendije.

 

Dokumentacija:

 • Kopija pasoša
 • Curriculum Vitae (Europass)
 • Motivacijsko pismo / Letter of Motivation
 • Prepis ocjena
 • Snimci
 • Preporuke

 

Formulari su dostupni na linku https://drive.google.com/drive/folders/1g_yS3ZTtH7rb3v7PEQXXJuiPQ0CUaNFF...

 

Prijavu dostaviti na: international@mas.unsa.ba

Više informacija o Konzervatoriju Prins Claus: https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/prins-claus-conservatorium

 

Rok za prijavu je 10. septembar 2024, 23.59h.

Po odobrenju od Službe za međunarodnu saradnju MAS, prijave na Hanze portalu podnose se od 15. septembra 2024.

 

 

*Konkurs za međunarodnu mobilnost nastavnog osoblja na UNIVERZITETU U ISTANBULU (oblast: etnomuzikologija)

U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je Konkurs za međunarodnu mobilnost nastavnog osoblja na UNIVERZITETU U ISTANBULU  (oblast: etnomuzikologija, 1 stipendija za 2024/2025 godinu). 

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

Erasmus+ mobility agreement (potpisuje kandidat samo dodavanjem digitalnog potpisa, dostavlja kao Word dokument)
Curriculum vitae i kratka biografija na engleskom jeziku
Fotografija u srednjoj ili visokoj rezoluciji
Sken pasoša
Nominacijsko pismo (nepotpisano)
 

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1o9c9Doj3QSlARh9nak3yQgXio-_EacF8...

Na istom linku dostupne su informacije o iznosu stipendije, uključujući troškove prevoza (v. distance calculator).

Prijave se podnose emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom Prijava na Erasmus+ mobilnost/Istanbul. Postupak rangiranja kandidata na UNSA provodi se na osnovu broja prethodno realiziranih mobilnosti i kvaliteta ponuđenog programa. Prednost imaju kandidati koji nisu imali iskustvo u mobilnosti. MAS UNSA Rang lista kandidata bit će objavljena 25.04.2023. Drugu fazu selekcije kandidata provodi institucija domaćin. Institucija domaćin zadržava pravo da ne slijedi prioritetno redoslijed kandidata s rang liste na MAS. 

Rok za prijavu: 24. april 2024, 23.59

Više informacija: https://www.istanbul.edu.tr/en/, www.mas.unsa.ba

 

 

*Rezultati konkursa za međunarodnu studentsku mobilnost na CONSERVATORIO CESARE POLLINI U PADOVI u 2024/2025. godini

 

Na osnovu prijava studenata na konkurs za međunarodnu studentsku mobilnost na CONSERVATORIO CESARE POLLINI U PADOVI u 2024/2025. godini, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu nominuje za prijavu na navedenu mobilnost sljedeću studenticu:

1. Hanadi Karić, IV godina studija (za II ciklus studija, uslov: upis na II ciklus studija)

NAPOMENA: Institucija domaćin provodi konačni odabir studenata za mobilnost.

 

 

*U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U TRENTU (Italija) za studentsku mobilnost u 2024/2025. godini / oblast muzikologija, etnomuzikologija.

Prijave se dostavljaju direktno Službi za međunarodnu saradnju UNSA, a otvorene do 29.03.2024. (produžen rok).

Više informacija na https://www.unsa.ba/stipendije/erasmus-mobilnost-ka171-univerzitet-u-trentu-italija

O Univerzitetu: https://www.unitn.it

 

 

*Rezultati konkursa za međunarodnu kreditnu mobilnost na PRINS CLAUS CONSERVATORIUM - HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN (Holandija) za studentsku mobilnost u 2024/2025. godini.

Na konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost studenata na Prins Claus Conservatorium - Hanzehogeschool Groningen (Holandija) u 2024/2025. godini prijavila se studentica:

1. Iva Lazić, klavir, IV godina.

 

Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija za ovu mobilnost nominuje studenticu Ivu Lazić.

 

 

*Na osnovu prijava nastavnika na konkurs za međunarodnu mobilnost nastavnog osoblja na CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO u 2023./2024. godini, Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija nominuje za navedenu mobilnost sljedeće nastavno osoblje:

 

1. Van. prof. mr. Vedrana Šimić, solo pjevanje

2. V. umj. sar. dr. Milan Lucić, korepeticija

3. V. asst. dr. Mirna Mlikota Dizdarević, flauta

 

NAPOMENA: Institucija domaćin provodi konačni odabir nastavnika za mobilnost.

 

 

*Muzička akademija Ferenc Liszt u Budimpešti - Liszt Férenc Zeneakadémia (Mađarska) objavila je poziv za mobilnost studenata  Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2024./2025. akademskoj godini.

Dostupna je jedna jednosemestračna stipendija za mobilnost studenata u zimskom ili ljetnom semestru.

 

Dokumentacija:

Kopija pasoša

Curriculum Vitae (Europass)

Motivacijsko pismo / Letter of Motivation

Prepis ocjena

Snimci

Preporuke

Elementi za saglasnost s planom studija

Nominacijsko pismo

Izjava o mobilnosti

 

Formulari su dostupni na linku

https://drive.google.com/drive/folders/1zDOUMiGjrtpb15NedAM0lMaL2Ot7MR75...

Prijavu dostaviti na: international@mas.unsa.ba 

Više informacija o Muzičkoj akademiji Ferenc Liszt: https://zeneakademia.hu

 
Rok za prijavu je 10. april 2024, 23.59h.

 

 

*CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO objavio je poziv za međunarodnu kreditnu mobilnost studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije u 2024./2025. školskoj godini

 

Konačan broj dostupnih stipendija i rezultati prijave bit će poznati u julu 2024. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Prijave studenata podnose se u dvije faze.

Prijava se u prvoj fazi podnosi emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom “Prijava na Erasmus+ mobilnost/Vigo”.

Rok za podnošenje prijave Službi za međunarodnu saradnju MAS UNSA je 20. 02. 2024.

 

Potrebna dokumentacija za prvu fazu prijave:

Nominacijsko pismo (nepotpisano) (Word dokument).

Sken pasoša (PDF)

Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela ili partitura (kompozicija) (PDF)

Elementi za Saglasnost s planom studija u periodu mobilnosti (Word dokument) Napomena: prethodno konsultovanti prodekanesu za MS

 

Nakon potvrde o preliminarnoj saglasnosti CSM Vigo za mobilnost te potpisane Saglasnosti s planom studija u programu mobilnosti, studenti mogu da pristupe konačnoj prijavi. Rok za podnošenje konačne prijave na portal CSM Vigo je 1. juni 2024.

 

Prethodno je potrebno dostaviti na international@mas.unsa.ba sljedeće dokumente:

Potrebna dokumentacija za drugu fazu prijave:

Prepis ocjena

Erasmus+ learning agreement - prijedlog LA potpisan samo od strane studenta elektronskim potpisom (Word dokument)

Sken pasoša (PDF)

Izjava o mobilnosti (PDF)

 

Napomena: studenti završnih godina studija koji pripremaju završni ispit sa korepetitorom nemaju pravo na nastavu s korepetitorom na MAS UNSA ukoliko su nastavu glavnog predmeta na instituciji domaćinu te su obavezni samostalno obezbijediti korepetitora za završni ispit.

 

Prije prijave, savjetuje se studentima da pročitaju UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020).

 

Formulari su dostupni na linku:

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XzuSSI3a7edTkcoj4t5cCz5uTexnBT1t...

 

Više na https://www.csmvigo.com.

 

 

*CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO objavio je poziv za mobilnost nastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije u 2023/2024. akademskoj godini.

CSM Vigo upućuje poziv za mobilnost nastavnog osoblja (5 radnih dana i 2 dana putovanja) u ljetnom semestru 2023/2024. godine.

Planirani početak mobilnosti je 18.03.2023. godine

Prijave osoblja podnose se emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom Prijava na Erasmus+ mobilnost/Vigo. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Prednost imaju kandidati koji nisu ranije sudjelovali u programima mobilnosti i kandidati koji u programu nude koncertni nastup.

 

Rok za prijavu je petak, 26. januar 2024.

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

Erasmus+ mobility agreement (word dokument, s elektronskim potpisom, bez potpisa dekana)

Biografija na engleskom jeziku

Fotografija

Sken pasoša

Izjava o mobilnosti

Nominacijsko pismo (nepotpisano)

 

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ofc-qHplxOcfNY2GEn34n1fEiQw3-tFd?usp=drive_link

 

Informacije o konzervatoriju: https://www.csmvigo.com

 

 

*KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ otvorio je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za 2024/2025. akademsku godinu

Više o elementima aplikacije na: https://international.kug.ac.at/en/incomingstudents/exchange-at-the-kug/application-process/

 

Rok za prijavu putem KUG mobility online platforme: 15. mart 2024. godine.

 

Važno:

Prijavi prethodi nominacija od strane matične institucije (MAS) koja se podnosi do 23. februara 2024, nakon koje prijavljeni dobijaju pristupni link za prijavu.

Prednost za nominaciju imaju studenti koji posjeduju preliminarnu saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na KUG (dostavoviti dokaz kao što je pismo, email i sl.).

Studenti zainteresirani za prijavu moraju se prijaviti na email international@mas.unsa.ba do 20. februara 2024. emailom s naslovom Prijava za mobilnost / Graz / 2024/2025, U emailu navesti ime i prezime, email adresu, godina studija, odsjek.

 

Za prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

· Online Learning Agreement (Erasmus+ applicants) OR Study Plan (non-Erasmus+ applicants)

· CV

· Motivation Letter

· Copy of Passport

· Recordings or Portfolio – depending on study programme

· Pozivno pismo nastavnika sa KUG-a (ukoliko postoji)

 

Samo zvanično nominovani studenti će dobiti link za prijavu na KUG portal.

 

Napomena:

Erasmus ugovor o saradnji između KUG i MAS UNSA funkcioniše kao bilateralni ugovor, kojim se mobilnost omogućuje te verificira ekvivalencija u rezultatima učenja, ali NE UKLJUČUJE stipendiju - smještaj niti finansijsku potporu studentu. Studentima se preporučuje prijava za stipendiju Ceepus/Freemover za ovu mobilnost.

 

Kontakt za nominaciju: international@mas.unsa.ba.

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI U TRSTU, Italija, u ljetnom semestru 2023/2024.godine (od 1. marta do 30. juna 2024.) za studente Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

 

Prednost za mobilnost imaju studenti gudačkog (violina, violončelo) i duvačkog (klarinet) odsjeka.

 

Potrebni dokumenti:

1. Nominacijsko pismo

2. Izjava o prethodnoj mobilnosti

3. Elementi za Saglasnost s planom studija

4. Ugovor o učenju

5. Prepis ocjena

6. Dokaz o poznavanju stranog jezika nivo B1 za engleski ili italijanski jezik

7. Sken pasoša

8. CV Europass format.

 

Formulare za 1. – 4. možete preuzeti na ovom LINKu

Prijavu s potrebnim materijalima potrebno je dostaviti na email adresu international@mas.unsa.ba s naznakom u naslovu Prijava na konkurs / Trieste.

 

Rok za konačnu prijavu za studente je 30. novembar 2023. godine.

Više informacija na: https://conts.it/

 

 

*ANKARA MUSIC AND FINE ARTS UNIVERSITY otvorio je konkurs za mobilnost nastavnog osoblja MAS UNSA u akademskoj 2023/2024.

 

Za prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Curriculum Vitae

- Teaching proposal (bez potpisa dekana)

- Sken pasoša

- Popunjeno pismo saglasnosti (bez potpisa dekana)

- Izjava kandidata o mobilnosti

- Dodatna dokumentacija (ukoliko postoji)

 

Dokumenti su dostupni na: https://drive.google.com/drive/folders/1zidpVVCvI5LUoXG_vZiWd6C23xeOtf5T?usp=drive_link

Prijava za mobilnost se podnosi na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom Prijava za nastavnu mobilnost / Ankara. Odabir kandidata provodi matična institucija na osnovu priložene dokumentacije.

Više informacija na: https://www.mgu.edu.tr.

 

Rok za prijavu je 15.11.2023.

 

 

*Potpisan ugovor o saradnji između Muzičke akademije UNSA i Universität der Künste Berlin

Dekan Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije prof. mr. Ališer Sijarić potpisao je bilateralni ugovor o saradnji s predsjednikom Universität der Künste Berlin Prof. Martinom Rennertom.

Navedeni ugovor osnova je za razvoji interninstitucionalne umjetničke i nastavne saradnje te predviđa mobilnosti nastavnog osoblja koje će se realizirati kroz program Erasmus+. Prva faza saradnje realizirat će se u 2023/2024. godini.

Universität der Künste Berlin, UdK (Berlinski univerzitet umjetnosti), najveća je institucija za obrazovanje u umjetnosti u Evropi. Čine ga četiri akademije specijalizirane za likovnu umjetnost, arhitekturu, medije i dizajn, muziku i scenske umjetnosti sa oko 3.600 studenata. UdK je jedan od samo tri univerziteta u Njemačkoj (zajedno sa Univerzitetom umjetnosti u Bremenu i Univerzitetom umjetnosti Folkwang) koji ujedinjuje fakultete umjetnosti i muzike u jednu instituciju. Nastava koja se nudi na četiri akademije obuhvata čitav spektar umetnosti i srodnih akademskih studija u više od 40 studijskih programa. Posjedujući pravo na dodjelu doktorata i postdoktorskih kvalifikacija, Berlinski univerzitet umjetnosti je također jedna od rijetkih njemačkih institucija visokog obrazovanja u umjetnosti u Njemačkoj s punim statusom univerziteta.

 

 

*KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ otvorio je drugi konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za ljetni semestar akademska 2023/2024 godina.

Poziv se odnosi na mobilnost u ljetnom semestru, u trajanju od 4. marta do 4. jula 2024, uključujući i period ispita.

 

Više o elementima aplikacije na: https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-kug...

 

Rok za prijavu putem KUG mobility online platforme: 10. oktobar 2023. godine

 

Važno:

Prijavi prethodi nominacija od strane matične institucije (MAS) koja se podnosi do 2. oktobra 2023, nakon koje prijavljeni dobijaju pristupni link za prijavu.

Prednost za nominaciju imaju studenti koji posjeduju preliminarnu saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na KUG (dostavoviti dokaz kao što je pismo, email i sl.).

Studenti zainteresirani za prijavu moraju se prijaviti na email international@mas.unsa.ba do 01.10.2023. emailom s naslovom Prijava za mobilnost / Graz / 2023/2024. U emailu navesti ime i prezime, email adresu, godina studija, odsjek.

 

Za prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

· Online Learning Agreement (Erasmus+ applicants) OR Study Plan (non-Erasmus+ applicants)

· CV

· Motivation Letter

· Copy of Passport

· Recordings or Portfolio – depending on study programme

· Pozivno pismo nastavnika sa KUG-a (ukoliko postoji)

 

Samo nominovani studenti će dobiti link za prijavu na KUG portal.

 

Napomena:

Erasmus ugovor o saradnji između KUG i MAS UNSA funkcioniše kao bilateralni ugovor, kojim se mobilnost omogućuje te verificira ekvivalencija u rezultatima učenja, ali NE UKLJUČUJE stipendiju - smještaj niti finansijsku potporu studentu. Studentima se preporučuje prijava za stipendiju Ceepus/Freemover za ovu mobilnost.

 

Kontakt za nominaciju: international@mas.unsa.ba.

 

 

*Aktuelni konkursi UNSA za mobilnost u akademskoj 2023/2024. godini

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu objavila je konkurse za mobilnost studenata i nastavnog osoblja u ljetnom semestru 2023/2024.

Više informacija na: https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/

 

*Konkursi za mobilnost – PEERS grupacija, Portugal

Služba za međunarodnu saradnju UNSA objavila je konkurs za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na univerzitetima grupacije PEERS u Portugalu.

Prijave su otvorene do 31.05.2023.

Više informacija na: https://www.unsa.ba/stipendije/erasmus-mobilnost-ka171-peers-portugal

 

*Obnovljen bilateralni ugovor o saradnji između Muzičke akademije UNSA i Conservatorio Superior de Música de Vigo

Dekan Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije prof. mr. Ališer Sijarić i direktor Conservatorio Superior de Música de Vigo prof. dr. Esteban Valverde potpisali su novi ugovor o višegodišnjoj bilateralnoj saradnji između dvije institucije. Ugovor je potpisan u povodu protekle institucionalne posjete nastavnika i uprave CSM Vigo Muzičkoj akademiji, prilikom koje je realiziran i koncert španskih umjetnika koji su nastupili na festivalu Majske muzičke svečanosti.

Ugovor će biti osnova za kontinuitet dvosmjernog programa mobilnosti nastavnika i studenata u petogodišnjem periodu, te osnova za planiranje njegovog proširenja i osnaženja u pravcu novih oblika saradnje i razmjene. Ovaj ugovor od visokog je značaja za Muzičku akademiju UNSA budući da je Conservatorio Superior de Música de Vigo jedan od najznačajnijih institucionalnih partnera Muzičke akademije s kojom je dvosmjerno realizirano preko 50 mobilnosti u proteklom šestogodišnjem periodu.

Conservatorio Superior de Música de Vigo jedna je od vodećih institucija visokog muzičkog obrazovanja u Španiji sa 350 studenta i 68 redovno angažiranih nastavnika. Posebna vrijednost CSM Vigo je činjenica da je on prepoznat kao jedna od vodećih i najdinamičnijih evropskih institucija s aspekta internacionalne saradnje zbog čega aktivnost institucije karakterizira veliki broj internacionalnih projekata i gostujućih nastavnika.

 

*CONSERVATORIO STATALE BRUNO MADERNA CESENA objavio je poziv za međunarodnu mobilnost nastavnika Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2023/2024. školskoj godini.

Za mobilnost su dostupne dvije stipendije. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Prijava se podnosi emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom “Prijava na Erasmus+ nastavnu mobilnost/Cesena”. Rok za podnošenje prijave Službi za međunarodnu saradnju MAS UNSA je 30. maj 2023.

 

Potrebna dokumentacija:

1. Erasmus+ mobility agreement - potpisan samo od strane nastavnika elektronskim potpisom (Word dokument)

2. Biografija na engleskom jeziku

3. Sken pasoša (PDF)

4. Izjava o mobilnosti (PDF)

5. Nominacijsko pismo (nepotpisano) (Word dokument)

6. Portretna fotografija

 

Formulari su dostupni na linku: https://drive.google.com/drive/folders/14_jPCSWIRyQecrmzAbLM8xtUsbls5Jcf?usp=share_link

 

*Rezultati konkursa za međunarodnu studentsku mobilnost na CONSERVATORIO STATALE BRUNO MADERNA u Ceseni u 2023/2024. godini.

Na osnovu prijava studenata na konkurs za međunarodnu studentsku mobilnost na CONSERVATORIO STATALE BRUNO MADERNA u Ceseni u 2023/2024. godini, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu nominuje za prijavu na navedenu mobilnost sljedeće studente:

1. Iris Granulo [II ciklus studija, harmonika]

2. Safet Tahirović [II ciklus studija, harmonika]

 

NAPOMENA: Institucija domaćin provodi konačni odabir studenata za mobilnost.

 

*Rezultati konkursa za međunarodnu studentsku mobilnost na CONSERVATORIO CESARE POLLINI U PADOVI u 2023/2024. godini

Na osnovu prijava studenata na konkurs za međunarodnu studentsku mobilnost na CONSERVATORIO CESARE POLLINI U PADOVI u 2023/2024. godini, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu nominuje za prijavu na navedenu mobilnost sljedeću studenticu:

1. Hanadi Karić, I ciklus studija

 

NAPOMENA: Institucija domaćin provodi konačni odabir studenata za mobilnost.

 

*Rezultati konkursa za međunarodnu mobilnost nastavnog osoblja na CONSERVATORIO CESARE POLLINI U PADOVI u 2023/2024. godini

Na osnovu prijava nastavnika na konkurs za međunarodnu mobilnost nastavnog osoblja na CONSERVATORIO CESARE POLLINI U PADOVI u 2023/2024. godini, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu nominuje za prijave na navedenu mobilnost sljedeće profesore i asistente:

1. Prof. mr. Ališer Sijarić, kompozicija

2. Prof. mr. Đani Šehu, gitara

3. Asst. mr. Adnan Alagić, gitara

 

NAPOMENA: Institucija domaćin provodi konačni odabir nastavnika za mobilnost.

 

*CONSERVATORIO STATALE BRUNO MADERNA CESENA objavio je poziv za međunarodnu kreditnu mobilnost studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2023/2024. školskoj godini.

Za mobilnost su dostupne tri jednosemestralne ili dvosemestralne stipendije. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Prijave studenata podnose se u dvije faze.

Prijava se u prvoj fazi podnosi emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom “Prijava na Erasmus+ mobilnost/Cesena”. Rok za podnošenje prijave Službi za međunarodnu saradnju MAS UNSA je 20. april 2023.

Potrebna dokumentacija:

1. Prepis ocjena

2. Elementi za Saglasnost s planom studija u periodu mobilnosti (Word dokument)

3. Erasmus+ learning agreement - prijedlog LA potpisan samo od strane studenta elektronskim potpisom (Word dokument)

4. Curriculum vitae

5. Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela ili partitura (kompozicija) u trajanju od minimum 15’ (PDF)

6. Sken pasoša (PDF)

7. Izjava o mobilnosti (PDF)

8. Nominacijsko pismo (nepotpisano) (Word dokument)

9. Motivacijsko pismo.

 

Nakon primanja potpisane Saglasnosti s planom studija u programu mobilnosti, studenti mogu da pristupe prijavi na portal learning-agreement.eu, gdje još prilažu CV, motivacijsko pismo i snimke izvedbe. Rok za podnošenje prijave na portal je 30. april 2023.

Prije prijave, savjetuje se studentima da pročitaju UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020).

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/19VYjywzT5MG_aJtJh2g3-rNyWAIe9L__?usp=share_link

 

*CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO objavio je poziv za međunarodnu kreditnu mobilnost studenta Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2023/2024. školskoj godini.

Broj dostupnih stipendija i rezultati prijave bit će poznati u julu 2023. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Prijave studenata podnose se u dvije faze.

Prijava se u prvoj fazi podnosi emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom “Prijava na Erasmus+ mobilnost/Vigo”. Rok za podnošenje prijave Službi za međunarodnu saradnju MAS UNSA je 20. maj 2023.

 

Potrebna dokumentacija:

1. Prepis ocjena

3. Elementi za Saglasnost s planom studija u periodu mobilnosti (Word dokument)

4. Erasmus+ learning agreement - prijedlog LA potpisan samo od strane studenta elektronskim potpisom (Word dokument)

5. Curriculum vitae

6. Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela ili partitura (kompozicija) (PDF)

7. Sken pasoša (PDF)

8. Izjava o mobilnosti (PDF)

9. Nominacijsko pismo (nepotpisano) (Word dokument).

 

Nakon primanja potpisane Saglasnosti s planom studija u programu mobilnosti, studenti mogu da pristupe prijavi na portal https://dream-agreement.eu. Rok za podnošenje prijave na portal je 1. juni 2023.

Prije prijave, savjetuje se studentima da pročitaju UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020).

 

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1lRAoGekTm-Qdhkeri4mJHHb8y-vtkN5s?usp=share_link

 

*Potpisan ugovor o saradnji između Muzičke akademije UNSA i Conservatorio “Bruno Maderna" iz Cesene

Dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu prof. mr. Ališer Sijarić i Laura Pistolesi, direktorica renomiranog Conservatorio Bruno Maderna iz Cesene (Italija), potpisali su bilateralni ugovor o saradnji kojim se po prvi put udružuju ove dvije institucije visokog muzičkog obrazovanja. Navedeni ugovor osnova je za razvoj interninstitucionalne umjetničke i nastavne saradnje te predviđa mobilnosti studenata kao i nastavnog i nenastavnog osoblja koje će se realizirati kroz program Erasmus+. Program razmjena započet će u 2023/2024. godini.

Muzički konzervatorijum u Ceseni, nazvan po kompozitoru i dirigentu Brunu Maderni (Chioggia, 21. april 1920 – Darmstadt, 13. novembar 1973), započeo je djelovanje kao odjel konzervatorija „G.B. Martini” iz Bolonje, a od 1988. je samostalna institucija. Pored dodiplomskog i postdiplomskog obrazovanja u oblasti muzike i muzičke edukacije, konzervatorij ima i dva specijalistička odsjeka - Odsjek za ranu muziku i Odsjek za jazz i nove tehnologije. Konzervatorij ima i veoma razvijenu javnu umjetničku djelatnost, koju, pored redovne koncertne produkcije, čine i festival savremene muzike Metamorphosis, postavljanje opera (lirska laboratorija) u saradnji sa Akademijom likovnih umetnosti u Bolonji, Teatro Ragazzi, projekat Siete Noches posvećen gitari, razne revije kamerne muzike s fokusom na orgulje i klavir, te na ranu muziku, te produkciju i promociju u sferi jazz muzike kroz Maderna Jazz Festival.

 

*U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu studentsku mobilnost na PRINS CLAUS CONSERVATORIUM GRONINGEN u 2023/2024. godini (dvije jednosemestralne stipendije).

 

Prijava se podnosi u dvije faze.

Prva faza je prijava u Službu za međunarodnu saradnju MAS UNSA, na international@mas.unsa.ba (rok za ovu prijavu je 20. mart 2023.) gdje se dostavlja sljedeća dokumentacija:

 1. Prepis ocjena
 2. Elementi za Saglasnost s planom studija u periodu mobilnosti (Word dokument)
 3. Erasmus+ learning agreement - prijedlog LA potpisan samo od strane studenta elektronskim potpisom (Word dokument)
 4. Curriculum vitae
 5. Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela ili partitura (kompozicija) (PDF)
 6. Motivaciono pismo (PDF)
 7. Sken pasoša (PDF)
 8. Izjava o mobilnosti (PDF)
 9. Nominacijsko pismo (nepotpisano) (Word dokument)

 

Druga faza je prijava na Hanze portal, nakon što budu potvrđene nominacije. Za prijavu na portal bit će potrebna dodatna dokumentacija koja će biti naknadno određena.

Prijave na portal moguće su od 15. marta 2023. Rok sa prijavu na portal je 30. mart 2023.

Prije prijave, savjetuje se studentima da pročitaju UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020).

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1hRxDZA0P1Nqwx-NgLzGoRrIQiNjII9xD?usp=share_link

Više informacija na: www.hanze.nl/eng/education/art/prince-claus conservatoire/programmes/exchange-programme/uitwisselingsprogramma

 

 

*Potpisan novi ugovor o saradnji između Muzičke akademije UNSA i Konzervatorija Prins Claus - Univerziteta Hanze u Groningenu

U kontinuitetu dugogodišnje saradnje, Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija i Prins Claus Conservatorium Hanze Univerziteta za primijenjenu nauku iz Groningena započinju drugi ciklus saradnje u programu Erasmus+.

Ugovor koji su potpisali dekan Muzičke akademije prof. mr. Ališer Sijarić i predsjednik Univerziteta Hanze Dick Powels okvir je za dvosmjerni program mobilnosti nastavnika i studenata u predstojećem dvogodišnjem periodu.

Prince Claus Conservatorium jedan je od vodećih konzervatorija u Holandiji, sa studijskim programima fokusiranim na oblasti umjetničke muzike, jazza i muzičke pedagogije. Bogata umjetnička aktivnost realizira se kroz niz programa i festivala koje konzervatorij ostvaruje u saradnji s internacionalnim gostima. Programi u oblasti muzičkog obrazovanja prepoznati su kroz internacionalne inicijative i djelatnost instituta i programa, te imaju bogata ishodišta u naučnoistraživačkim projektima.

Više informacija: www.hanze.nl

 

 

*KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ otvorio je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za školsku godinu 2023/2024.

Poziv se odnosi na mobilnost u zimskom ili oba semestra. Naknadno će biti objavljen poziv za mobilnost u ljetnom semestru.

Rok za prijavu putem KUG online platforme: 15. mart 2023. godine

Važno: Prijavi prethodi nominacija od strane matične institucije (MAS) koja se podnosi do 2. marta 2023, nakon koje prijavljeni dobijaju pristupni link za prijavu. Nominacija se podnosi uz preliminarnu saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na KUG (preliminarna potvrda za mjesto u klasi).

Napomena: Navedeni ugovor funkcioniše kao bilateralni ugovor između KUG i MAS UNSA, kojim se mobilnost omogućuje te verificira ekvivalencija rezultata studija, ali NE UKLJUČUJE smještaj niti finansijsku potporu studentu.

Više o elementima aplikacije na: https://international.kug.ac.at/en/student-mobility/incoming-students/ap...

Kontakt za nominaciju: international@mas.unsa.ba.

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na CONSERVATORIO CESARE POLLINI U PADOVI za mobilnost nastavnog osoblja (3 stipendije za 2023/2024 godinu).

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

1. Erasmus+ mobility agreement - prijedlog LA potpisan samo od strane člana osoblja elektronskim potpisom (popunjava se u programu Acrobat Reader, opcija “fill and sign” - ikona je ljubičasta olovka): https://drive.google.com/drive/folders/1SRub7K4FdoHMUQ6YolTqXdhw5HK8I9N5

2. Curriculum vitae i kratka biografija na engleskom jeziku

3. Fotografija u srednjoj ili visokoj rezoluciji

4. Sken pasoša

5. Izjava o mobilnosti

6. Nominacijsko pismo (nepotpisano)

 

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1SRub7K4FdoHMUQ6YolTqXdhw5HK8I9N5...

 

Prijave se podnose emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom Prijava na Erasmus+ mobilnost/Padova. Postupak rangiranja kandidata na UNSA provodi se na osnovu broja prethodno realiziranih mobilnostima. Prednost imaju kandidati koji nisu imali iskustvo u mobilnosti. MAS UNSA Rang lista kandidata bit će objavljena do 10.04.2023. Drugu fazu selekcije kandidata provodi institucija domaćin. Institucija domaćin zadržava pravo da ne slijedi prioritetno redoslijed kandidata sa rang liste u Sarajevu.

 

Rok za prijavu: 30. mart 2023, 23.59

Više informacija: www.conservatoriopollini.it, www.mas.unsa.ba

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na CONSERVATORIO CESARE POLLINI U PADOVI za studentsku mobilnost (3 jednosemestralne stipendije za 2023/2024 godinu).

 

Potrebna dokumentacija za studente:

1. Prepis ocjena

2. Elementi za Saglasnost s planom studija u periodu mobilnosti

3. Erasmus+ learning agreement - prijedlog LA potpisan samo od strane studenta elektronskim potpisom (popunjava se u programu Acrobat Reader, opcija “fill and sign” - ikona je ljubicasta olovka)

4. Curriculum vitae

5. Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela ili partitura (kompozicija)

6. Motivaciono pismo

7. Sken pasoša

8. Izjava o mobilnosti

9. Nominacijsko pismo (nepotpisano)

10. Student application form (popunjava se u programu Acrobat Reader, opcija “fill and sign” - ikona je ljubičasta olovka): https://drive.google.com/drive/folders/1HFs3L7iPieJUq1zTZPc6BcZcclFCq1nq

 

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1HFs3L7iPieJUq1zTZPc6BcZcclFCq1nq...

 

Prijave se podnose emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom Prijava na Erasmus+ mobilnost/Padova. Postupak rangiranja kandidata na UNSA provodi se na osnovi rezultata studija te prethodno realiziranim mobilnostima. Prednost imaju kandidati koji nisu imali iskustvo u mobilnosti. MAS UNSA Rang lista kandidata bit će objavljena do 10.04.2023. Drugu fazu selekcije kandidata provodi institucija domaćin. Institucija domaćin zadržava pravo da ne slijedi prioritetno redoslijed kandidata sa rang liste u Sarajevu. Prije početka mobilnosti prihvaćeni studenti imat će obavezni tekst poznavanja engleskog jezika.

 

Rok za prijavu: 30. mart 2023, 23.59

 

 

*Konkurs za COIMBRA stipendije za mlade istraživače

Više informacija na: https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood/

 

 

*Konkursi za mobilnost studenata i osoblja UNSA

Univerzitet u Sarajevu objavio je pozive za mobilnost studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja u programu Erasmus+.

Više informacija na https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN - mdw za studentsku mobilnost u 2023/2024. godini.

 

Prijava se podnosi u dvije faze.

Prva faza je prijava Službi za međunarodnu saradnju MAS UNSA, na international@mas.unsa.ba

(rok za ovu prijavu je 5. mart 2023.) gdje se dostavlja sljedeća dokumentacija, u PDF formatu:

 • Prepis ocjena
 • Elementi za Saglasnost s planom studija u periodu mobilnosti
 • Erasmus+ learning agreement prijedlog LA potpisan samo od strane studenta elektronskim potpisom
 • Curriculum vitae
 • Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela ili partitura (kompozicija)
 • Motivaciono pismo
 • Sken pasoša
 • Izjava o mobilnosti
 • Nominacijsko pismo (nepotpisano)

 

Budući da mdw prihvata maksimalno pet prijava sa MAS UNSA, Služba za međunarodnu saradnju MAS UNSA će rangirati kandidate i odabrati pet kandidata koji će imati pravo na konačnu prijavu.

 

Druga faza je prijava na portal mdw - https://www.mdw.ac.at/programmemobilities/application/en/.

Prijava se podnosi s priloženim dokumentima i potvrdi o nominaciji koju izdaje Služba za međunarodnu saradnju MAS UNSA.

Elementi za prijavu dostupni su na portalu.

Rok sa prijavu na portal je 15. mart 2023.

 

Prije prijave, savjetuje se studentima da pročitaju UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020).

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hkt_um0Etb9eJBhtuFha6XyfIAuHO84D...

 

 

*Ugovor o saradnji između Muzičke akademije UNSA i Univerziteta za muziku i scenske umjetnosti mdw u Beču

Nakon interinstitucionalnog bilateralnog ugovora potpisanog između dvije institucije 2021. godine, od 2022./2023 godine Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija i Universität für Musik und darstellende Kunst Wien svoju saradnju realiziraju u okviru programa akademske saradnje Erasmus+.

Ugovor koji su potpisali dekan Muzičke akademije prof. mr. Ališer Sijarić i vicerektor za međunarodne odnose mdw prof. Johannes Meissl okvir je za dvosmjerni program mobilnosti nastavnika i studenata u predstojećem sedmogodišnjem periodu.

Univerzitet za muziku i scenske umjetnosti u Beču (mdw) je najveći umjetnički univerzitet u Austriji i najveća institucija muzičkog obrazovanja na svijetu. mdw pohađa 3100 studenata čiji rad prati preko 850 nastavnika. Podijeljen je na 25 instituta koji izvode umjetničku, umjetničko-naučnu i čisto naučnu nastavu.

Ovim je reaktivirana međuinstitucionalna saradnja dvije institucije koja porijeklo vodi još u danima opsade. Godine 1994. Vlada Austrije obezbijedila je stipendije za 17 sarajevskih studenata muzike na ovoj instituciji (tada Hochschule für Musik und darstellende Kunst). Većina ovih studenata danas su istaknuti nosioci aktivnosti muzičkog života i muzičkog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a posebno na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

 

 

*Potpisan ugovor o saradnji između Muzičke akademije UNSA i Conservatorio “Pollini" iz Padove

Dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu prof. mr. Ališer Sijarić potpisao je bilateralni petogodišnji ugovor o saradnji s renomiranim Conservatorio Cesare Pollini iz Padove (Italija).

Navedeni ugovor osnova je za razvoj interno institucionalne umjetničke i nastavne razmjene te predviđa mobilnosti studenata, kao i nastavnog i nenastavnog osoblja, koje će se realizirati kroz program Erasmus+. Program razmjena započet će u 2023/2024. godini.

Muzički konzervatorijum Cesare Pollini u Italiji jedna je od najstarijih i najprestižnijih muzičkih škola na svijetu. Osnovan 1878. godine, konzervatorij je bio lider u oblasti muzičkog obrazovanja više od dva stoljeća. Nalazi se u gradu Padovi, u regiji Veneto u sjevernoj Italiji. Konzervatorij nudi širok spektar programa iz muzike, od umjetničke do džeza, i od opere do popularne muzike. Također nudi razne mogućnosti izvođačke prakse, uključujući koncerte, recitale i majstorske tečajeve. Konzervatorij je dom nekih od najpoznatijih muzičara na svijetu, među kojima su Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli i Ennio Morricone. Konzervatorijum je poznat po svojoj posvećenosti izvrsnosti u muzičkom obrazovanju. Ima dugogodišnju tradiciju pružanja studentima najvišeg kvaliteta nastave i mogućnosti izvedbe. S ciljem internacionalizacije, nudi razne stipendije i grantove kako bi pomogao studentima da ostvare svoje muzičke snove. Konzervatorij je također dom brojnih renomiranih muzičkih festivala, uključujući Međunarodni muzički festival u Padovi i Međunarodni džez festival u Padovi.

 

 

*Rezultati poziva za prijave za mobilnost nastavnog osoblja na CSM Vigo u akademskoj 2022/2023. godini

Članovi nastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije koji su imali uredne prijave i koji su zadovoljili uslove konkursa za mobilnost na Conservatorio Superior de Música de Vigo u 2022/2023. akademskoj godini (konkurs objavljen od 23.11.2022) su:

 

Ass. mr. Armin Smriko

Viši ass. mr. Zlatan Božuta

Prof. mr. Omer Blentić

Doc. mr. Marko Simović

Prof. dr. Belma Alić

 

 

*Univerzitet umjetnosti u Grazu objavio je konkurs za Best of South-East Scholarship

Konkurs je otvoren za studente i pjevače sa državljanstvom Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Iz teksta konkursa Best of South-East Scholarship:

Goal of the Scholarship Programme: This programme offers the opportunity to the many talented candidates in the South-Eastern region of Europe to combine an international education and training with relevant professional experience. The scholarship holders receive a scholarship for four semesters of study at KUG and an internship in Graz.

Application deadline: March 15, 2023

More information & application form: https://csc-kug.at/studierende/news/newsdetail/best-of-south-east-stipen...

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI U TRSTU, i to za studentsku mobilnost (2 jednosemestralne stipendije za ljetni semestar 2022/2023, za zimski 2023/2024 ili ljetni semestar 2023/2024), te za nastavnu mobilnost osoblja (3 stipendije, 5-6 radnih dana), u periodu od početka ljetnog semestra 2022/2023. do kraja ljetnog semestra 2023/2024.

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

Erasmus+ mobility agreement (word dokument, s elektronskim potpisom)

CV

Sken pasoša

Izjava o mobilnosti

Nominacijsko pismo (nepotpisano)

 

Potrebna dokumentacija za studente:

Erasmus+ learning agreement

Sken pasoša

Izjava o mobilnosti

Nominacijsko pismo (nepotpisano)

Prepis ocjena

Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela

 

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1gsl8_DVVFn1mXWzcV0ckvTMjNHfD3Za_?usp=share_link

 

Prijave se podnose emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom „Prijava na Erasmus+ mobilnost / Trst“. U ugovoru o učenju / mobilnosti / nominacijskom pismu obavezni naznačiti predložene termine mobilnosti (oni se u dogovoru s organizatorom eventualno mogu korigovati). Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

 

Više informacija o Conservatorio Tartini na https://conts.it

Rok za prijavu: 15. januar 2023. godine 23.59 h.

 

 

*Obnovljen bilateralni ugovor o saradnji između Muzičke akademije UNSA i Conservatorio "Giuseppe Tartini" iz Trsta

Nakon interinstitucionalnog ugovora koji su 2015. godine potpisali dekani dvije institucije Roberto Turrin i Ivan Čavlović, godine 2022. Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija i Conservatorio "Giuseppe Tartini" Trieste potpisuju novi bilateralni ugovor o saradnji kroz program Erasmus+ u periodu 2022-2024.

Ugovor od 20.12.2022, čiji su potpisnici dekan Muzičke akademije prof. mr. Ališer Sijarić i dekan Konzervatorija „Giuseppe Tartini“ prof. Sandro Torlontano bit će okvir za dvosmjerni program mobilnosti nastavnika i studenata u predstojećem dvogodišnjem periodu, te za planiranje njegovog proširenja i osnaženja. Kontinuirana saradnja između dva konzervatorija u proteklom periodu rezultirala je izuzetno visoko ocijenjenim rezultatima, ostvarenim kako kroz redovne mobilnosti nastavnika i studenata, tako putem posebnih internacionalnih projekata poput orkestra CEMAN, orkestra studenata iz osam zemalja, u čijem su radu sudjelovala tri studenta Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Konzervatorij “Giuseppe Tartini” osnovan je 1903. godine. Jedan je od najdugovječnijih italijanskih konzervatorija s visokim statusom u evropskim prostorima. Ima oko 650 studenata koji pohađaju nastavu na srednjoškolskom, bachelor i master studiju. Sa studentima na ovom konzervatoriju stalno radi preko 90 stalno zaposlenih profesora, uz značajan broj gostujućih profesora i eksperata, a posebno značajnu ulogu imaju pozvani inostrani eksperti čije se prisustvo obezbjeđuje upravo kroz programe mobilnosti.

 

 

*Informacija Službe za međunarodnu saradnju UNSA o konkursima mobilnosti 2022/2023.

Služba za međunarodnu saradnju UNSA objavila je završni ciklus konkursa za međunarodnu akademsku mobilnosti u programu Erasmus+ za zimski (i dijelom ljetni) semestar 2022/2023.

Više informacija na: https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/

 

 

*Informacija Službe za međunarodnu saradnju UNSA o konkursima mobilnosti 2022/2023.

Služba za međunarodnu saradnju UNSA objavila je novi ciklus konkursa za međunarodnu akademsku mobilnosti u programu Erasmus+ za ljetni semestar 2022/2023.

Više informacija na: https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/

 

 

*Dekan Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije prof. mr. Ališer Sijarić potpisao je danas bilateralni sedmogodišnji ugovor o saradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ovaj ugovor rezultat je njegovanja višegodišnjeg partnerstva između dvije akademije, koje će sada, u okviru programa Erasmus+, dobiti novi prostor za razvoj. Navedeni ugovor osnova je za produbljivanje interinstitucionalne umjetničke, naučne i nastavne saradnje te predviđa mobilnosti studenata kao i nastavnog i nenastavnog osoblja.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku jedno je od najznačajnijih mjesta studiranja u Hrvatskoj za sve studente koji žele steći znanja iz područja glazbene, dramske, primijenjene i vizualne umjetnosti te medijske kulture i kulturalnog menadžmenta. Na Akademiji se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski umjetnički i znanstveni studiji te se podjednako razvijaju umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživački rad. Akademija je smještena u nekoliko zgrada u sklopu Sveučilišnog kampusa i u zgradi Rektorata u baroknoj Tvrđi. Akademiju čini šest odsjeka – Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za instrumentalne studije, Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za kreativne tehnologije, Odsjek za kulturu, medije i menadžment te Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti.

Realiziraju se studijski programi iz područja glazbene pedagogije, pjevanja, kompozicije i teorije glazbe, instrumentalnih studija, likovne kulture, ilustracije, glume, lutkarske animacije, dizajna za kazalište, film i televiziju, kostimografije, scenografije i lutke za kazalište, film i multimediju, lutkarske režije i neverbalnog teatra te znanstveni studiji iz područja kulture, medija i menadžmenta, medija i odnosa s javnošću te menadžmenta u kulturi i kreativnim industrijama. U suradnji s Medicinskim fakultetom Osijek, Akademija je pokrenula i prvi Poslijediplomski specijalistički studij kreativne terapije u Republici Hrvatskoj sa smjerovima art (likovne) terapije, dramaterapije, muzikoterapije i terapije pokretom i plesom.

 

 

*Conservatorio Superior de Música de Vigo objavio je poziv za mobilnost nastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije u 2022/2023. školskoj godini.

Dostupno je do 5 stipendija za mobilnost nastavnog osoblja (5 radnih dana i 2 dana putovanja) u ljetnom semestru 2022/2023. godine.

Prijave osoblja podnose se emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom Prijava na Erasmus+ mobilnost/Vigo. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Rok za prijavu je 11. decembar 2022. 23.59 h.

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

Erasmus+ mobility agreement (word dokument, s elektronskim potpisom)

CV

Sken pasoša

Izjava o mobilnosti

Nominacijsko pismo (nepotpisano)

Formulari su dostupni na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1VpHnnRHoOkTzRt2qDZyP_KwiTn-valTe?usp=share_link

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji - UNIVERZITET U NIŠU za studentsku mobilnost u ljetnom semestru 2022/2023. godine.

Prijave se dostavljaju direktno Službi za međunarodnu saradnju UNSA (kopija prodekanu za međunarodnu saradnju UNSA), do navedenog roka.

Rok za prijavu: 23.11.2022.

Napomena: Obratiti pažnju na vrijeme potrebno za prikupljanje potrebnih dokumenata na MAS.

Više informacija: https://international.unsa.ba/univerzitet-u-nisu-srbija-2/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je kratki konkurs za preostala mjesta za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji - UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU za mobilnost u ljetnom semestru 2022/2023. godine.

Konkurs je otvoren za nastavno osoblje (teaching) Muzilčke akademije UNSA (1 stipendija).

Rok za prijavu: 03.11.2022.

Prijave se dostavljaju direktno Službi za međunarodnu saradnju UNSA (kopija prodekanu za međunarodnu saradnju UNSA), do navedenog roka.

Više informacija na: https://international.unsa.ba/univerzitet-umetnosti-u-beogradu-srbija-2/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je kratki konkurs za preostala mjesta za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji - UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU za mobilnost u ljetnom semestru 2022/2023. godine.

Konkurs je otvoren za studente bachelor i master studija Muzičke akademije UNSA (1 stipendija).

Rok za prijavu: 10.11.2022.

Prijave se dostavljaju direktno Službi za međunarodnu saradnju UNSA (kopija prodekanu za međunarodnu saradnju UNSA), do navedenog roka.

Napomena: Obratiti pažnju na vrijeme potrebno za prikupljanje potrebnih dokumenata na MAS.

Više informacija: https://international.unsa.ba/univerzitet-umetnosti-u-beogradu-srbija-2/

 

 

*KONZORCIJ UNIVERZITETA U MINHU, EVORI I AVEIRU (PORTUGAL) otvorio je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za školsku 2022/2023. godinu

U okviru Erasmus+ programa KA107 produžen je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost u 2022/2023. godini na KONZORCIJU UNIVERZITETA U MINHU, EVORI I AVEIRU, PORTUGAL. U cjelokupnoj ponudi su i teorijski i umjetnički programi u oblasti muzike. Konkurs se odnosi na 12 stipendija za BiH, dostupnih za nastavno i nenastavno osoblje, te studente Univerziteta u Sarajevu.

Rok za prijavu: 13. maj 2021.

Više infomacija: https://international.unsa.ba/medunarodna-erasmus-mobilnost-konzorcij-univerziteta-u-minhu-evori-i-aveiru-portugal/

 

 

*Escuola Superior de Mùsica e Artes do Spectacolo ESMAE Porto – poziv za prijavu na mobilnost

Muzička akademija UNSA potpisala je Erasmus+ sporazum o saradnji s Escuola Superior de Mùsica e Artes do Spectacolo ESMAE Porto koja je vodeći portugalski centar za elektroničku muziku i muzičku tehnologiju. Sporazum uključuje saradnju razmjenu nastavnog i nenastavnog osoblja (uključuje asistente/studente doktorskog studija).

Saradnja u prvoj godini fokusirana je na razmjenu znanja u kontekstu projekta ESMAE Centra za Sound Arts and Technolgies, te savremene pristupe interpretaciji i kompoziciji. Nastavna ponuda ESMAE je dostupna na: https://www.esmae.ipp.pt/departamentos/dep-musica 

Delegacija, uz dekana i prodekana za međunarodnu saradnju MAS UNSA, uključuje dva mjesta za osoblje.

Planirni termin mobilnosti je 9-14.5.2022.

Zainteresirano osoblje može se prijaviti do ponedjeljka 18.04.2022. putem prijavnog obrasca koji je dostupan za download na linku https://drive.google.com/file/d/14v5lZhZjIWECcRJ7-srh3BEk1fyq7ZM_/view?usp=sharing

Prijave koje sadrže prijavni obrazac i CV slati na international.cooperation@mas.unsa.ba.

Napomena: prednost imaju nastavnici koji su ostvarili manje od dvije mobilnosti u tekućoj školskoj godini (preporuka UNSA).

 

 

*No.Vi.Art (Forli, Italija) objavljuje poziv za učešće u ljetnom orkestru

No.Vi.Art (Italija) objavljuje poziv mladim instrumentalistima - studentima Muzičke akademije UNSA za učešće u ljetnom orkestru u projektu “Music, a bridge between people”.

Projekt podrazumijeva sudjelovanje u radu orkestra u pripremnoj fazi te koncerte u Italiji, Sloveniji i Srbiji. Repertoar uključuje djela umjetničke i ozbiljne muzike. Prednost imaju violina i viola. Planirano je učešće 2-4 učesnika s MAS UNSA.

Prijave s popunjenim prijavnim obrascem te linkom sa snimkom izvedbe slati na mail international.cooperation@mas.unsa.ba do 15. maja 2022. s naznakom “Prijava za No.Vi.Art projekt”.

Više informacija i prijavni obrazac: 

https://docs.google.com/document/d/10d5Mq9SG4Hy-NsvfsU5U03jqGyQbPj2uWOI9ofMvdNE/edit?fbclid=IwAR3bWCvST8ShKOHRF4tbeS0Eme0ZKgrIJKXHMAHw39if0cuJXw45QkPDdFc

 

 

*Conservatorio Superior de Música de Vigo objavio je poziv za mobilnost studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2022/2023. akademskoj godini.

Za mobilnost su dostupne minimalno tri dvosemestralne stipendije.

Prijave studenata podnose se isključivo putem https://aec.dreamapply.com (obratiti pažnju na priloge).

Prijava se podnosi isključivo uz saglasnost nastavnika glavnog predmeta ili šefa odsjeka, a nominaciju konačno potvrđuje prodekan za međunarodnu saradnju.

Više o CSM Vigo na: https://www.csmvigo.com

Rok za prijavu je 30. april 2022, 23.59 h.

 

 

*Prijave za online audiciju: MEDITERRANEAN YOUTH ORCHESTRA

Rok: 20.03.2022.

Mediterranean Youth Orchestra, u saradnji s Festival d’Aix-en-Provence, raspisao je konkurs za prijave na online audiciju za mlade muzičare koji žele sudjelovati u stipendiranim sesijama MYO u Tunisu, Malti, Francuskoj i Italiji u toku 2022. godine.

 

Iz teksta poziva:

In 2022, we have 5 programs with the Mediterranean Youth Orchestra open to young Mediterranean artists:

- A Symphonic Session, from 05 to 25 July 2022

https://academie.festival-aix.com/en/workshop/2022-symphonic-session

The Symphonic Session of the Mediterranean Youth Orchestra (MYO) is designed to future professional classical musicians from the Mediterranean. This training session offers an intercultural experience of the orchestra life in rehearsals, concert and on tour within the stimulating frame of the Aix Festival. It provides a high-level musical training where young musicians can benefit from the coaching of experimented artists while working some symphonic repertoire's masterpieces under the baton of young and talented conductor Duncan Ward. Since 2010, some players of the prestigious London Symphony Orchestra coach the different sections of the orchestra. Every year, almost 600 musicians apply to one of our audition organized in about twenty cities of the Mediterranean where some 100 young talents are selected.

Duncan Ward is appointed musical director of our symphonic session from 2020 to 2023.

 

- Four Medinea Sessions ( with the support of Medinea )

https://academie.festival-aix.com/en/workshop/2022-medinea-sessions

The four 2022 Medinea Sessions of the Mediterranean Youth Orchestra (MYO) are each open to a dozen of young and talented musicians from the Mediterranean basin building their careers to become professional artists and who have an intense practice of musical improvisation, even of the composition. Each session is designed for a large diversity of musical aesthetics and Mediterranean expressions and hosts all styles of music using elements of improvisations (jazz, traditional music, early music, etc.).

Fabrizio Cassol, composer, saxophonist and jazzman, guides these sessions and proposes to experiment with techniques of collective composition, within an ensemble, with the aim of leading to the creation of a common musical production which also reveals individual singularities. This training offers a unique intercultural experience of the life of an ensemble in creation, in rehearsals and on tour.

 

§ MEDINEA SESSION #1

§ Due to the Covid-19 pandemic and the difficulties for traveling that ensued, this session is postponed.

§ Dates —May 2022, to be confirmed

Venue — Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes • Sidi Bou Said, TUNISIA

 

§ MEDINEA SESSION #2

§ Dates — from March 17 to April 2, 2022

Venue — Gozo, MALTA

 

§ SESSION MEDINEA #3

§ Dates — from June 29 to July 18, 2022

Venue — Festival d’Aix-en-Provence • Aix-en-Provence, FRANCE

 

§ SESSION MEDINEA #4

§ Dates — August 2022 (dates to be confirmed)

Venue — Ente musicale di Nuoro • Nuoro, ITALY

Musical direction — Fabrizio Cassol.

 

VIDEO-APPLICATIONS / Including Bosnia and Herzegovina

due to Covid-19 restrictions

In some specific cases, the Mediterranean Youth Orchestra will be very pleased to consider a video-application if there is no audition in some applicants’ Mediterranean countries (for example: musicians from Syria, from Lybia, etc.) and, if the musician has not any possibility of travel and meet the jury in one auditions’ venue. If you are resident of one country which hosts an audition, please note that the Mediterranean Youth Orchestra will always favor the musicians (of an equivalent level) who made the effort to travel to pass the audition.

How to process?

To proceed to the video application, please follow these compulsory steps:

• Complete our registration form online

• Add your 2 video-links:

- Video recording of a standard tune (see the paragraphe Audition test)

- Video recording of a personal composition or an arrangement (see the paragraphe Audition test)

One of video recording should be performed with the candidate as a solo player.

 

Application deadline: March 20, 2022.”

Više informacija na: https://academie.festival-aix.com/en/workshop/2022-symphonic-session

 

 

*KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ otvorio je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za školsku godinu 2022/2023. 

Poziv se odnosi na mobilnost u zimskom ili oba semestra. Naknadno će biti objavljen poziv za mobilnost u ljetnom semestru.

Rok za prijavu putem KUG online platforme: 15. mart 2022. godine

Važno: Prijavi prethodi nominacija od strane matične institucije (MAS) koja se podnosi do 2. marta 2022, nakon koje prijavljeni dobijaju pristupni link za prijavu. Nominacija se podnosi uz preliminarnu saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na KUG (preliminarna potvrda za mjesto u klasi).

Napomena: Navedeni ugovor funkcioniše kao bilateralni ugovor između KUG i MAS UNSA, kojim se mobilnost omogućuje te verificira ekvivalencija rezultata studija, ali NE UKLJUČUJE smještaj niti finansijsku potporu studentu.

Više o elementima aplikacije na: https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-kug/application-process/

Kontakt za nominaciju: amila.ramovic@mas.unsa.ba.

 

 

*Conservatorio Superior de Música de Vigo objavio je dodatni poziv za mobilnost studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2021/2022. školskoj godini (za studente violine i viole)

Za mobilnost je dostupna jedna jednosemestralna stipendija u ljetnom semestru 2021/2022. godine.

Prijave studenata podnose se isključivo putem https://aec.dreamapply.com (obratiti pažnju na priloge).

Rok za prijavu je 5. novembar 2021, 23.59 h.

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 produžen je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na SVEUČILIŠTU U ZAGREBU na koju se prijavljuje nastavno osoblje umjetničkih akademija Univerziteta u Sarajevu (2 stipendije).

Rok za prijavu: 3. novembar 2021.

Više informacija: https://international.unsa.ba/konkurs-zagreb/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji: UNIVERZITETU UMETNOSTI U BEOGRADU za mobilnost u ljetnom semestru 2021/2022. godine. Konkurs je otvoren za studente bachelor, master i PhD studija umjetničkih akademija UNSA (1 stipendija), nastavno osoblje umjetničkih akademija UNSA (2 stipendije), nenastavno osoblje umjetničkih akademija UNSA (2 stipendije).

Rok za prijavu: 14. oktobar 2021.

Više informacija: https://international.unsa.ba/univerzitet-umetnosti-u-beogradu-srbija/

 

 

*KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ otvorio je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za ljetni semestar 2021/2022 školske godine.

Više o elementima aplikacije na: https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-kug/application-process/

Rok za prijavu putem KUG online platforme: 10. oktobar 2021. godine

Napomena: Prijavi prethodi nominacija od strane matične institucije (MAS) koja se podnosi do 30. septembra 2021. Nominacija se podnosi uz preliminarnu saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na MAS, s preporukom da joj se priključi i saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na KUG.

Kontakt za nominaciju: international.cooperation@mas.unsa.ba

 

 

*Prins Claus Conservatorium - Hanzehogeschool Groningen (Holandija) objavio je poziv za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2021/2022. akademskoj godini.

Za mobilnost su dostupne 2 dvosemestralne stipendije za mobilnost studenata.

Prijave studenata podnose se isključivo putem https://aec.dreamapply.com (obratiti pažnju na priloge).

Rok za prijavu je 17. maj 2021, 23.59h.

 

Dokumentacija:

Kopija paspša

Curriculum Vitae (Europass)

Motivacijsko pismo / Letter of Motivation

Prepis ocjena

Snimci

Preporuke

 

Learning Agreement. (Lista predmeta navedena je na platformi EASY; Odabir predmeta uskladiti s Uputama o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA, i u konsultaciji s prodekanesom za međunarodnu saradnju.)

Formulari su dostupni na linku https://drive.google.com/drive/folders/1Yj4pkDpl2bJiA-D4AIjS4x8DV0z4K3CY....

Kopiju dokumentacije potrebno dostaviti nakon prijave na: international.cooperation@mas.unsa.ba

Više informacija o pozivu: international.cooperation@mas.unsa.ba

Više informacija o Konzervatoriju Prins Claus: https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/prins-claus-conservatorium

 

 

*AKADEMIJA IZVEDBENIH UMJETNOSTI

TEATRA “LA SCALA”

STIPENDIJE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SARADNJE ITALIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

 

TEČAJEVI USAVRŠAVANJA ZA OPERNE PJEVAČE

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije nudi do 10 stipendija, u devetomjesečnom trajanju i u mjesečnom iznosu od 900,00 Eura, za pohađanje tečajeva usavršavanja u opernom pjevanju. Stipendije vrijede od 1. januara 2022.

Zainteresirani kandidati mogu konsultirati konkurs i prijaviti se za tečaj putem web stranice Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala https://www.accademialascala.it/en/music/opera-singers/. Konkurs ostaje otvoren do 12. maja tekuće godine.

 

MASTER „PERFORMING ARTS MANAGEMENT“

Planirana je dodjela do 9 stipendija za pohađanje Mastera "Performing Arts Management" u cilju formiranja visokostručnih profesionalaca u domenu menadžerskih i ekonomskih vještina, specifičnih za izvedbene umjetnosti.

 

Konkurs ostaje otvoren do 16. septembra 2021. za kandidate iz zemalja-nečlanica EU i, do 1. oktobra 2021., za kandidate iz zemalja-članica EU. Stipendije, u šestomjesečnom trajanju, i u iznosu od 900,00 Eura, vrijede od 1. januara 2022.

Zainteresirani kandidati mogu konsultirati konkurs i prijaviti se za master putem stranice Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala https://www.accademialascala.it/en/management-courses/master-performing-arts/.

 

 

*Conservatorio Superior de Música de Vigo objavio je poziv za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u 2021/2022. školskoj godini.

Za mobilnost su dostupne 4 za jednosemestralne stipendije za mobilnost studenata i 4 stipendije za mobilnost nastavnog osoblja (5 radnih dana i 2 dana putovanja) u ljetnom semestru 2021/2022. godine.

Prijave studenata podnose se isključivo putem https://aec.dreamapply.com (obratiti pažnju na priloge).

Prijave osoblja podnose se emailom na adresu international.cooperation@mas.unsa.ba s naznakom Prijava na Erasmus+ mobilnost/Vigo. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Rok za prijavu je 1. maj 2021, 23.59 h.

 

Dokumentacija za osoblje:

Erasmus+ mobility agreement (word dokument, s elektronskim potpisom)

CV

Sken pasoša

Izjava o mobilnosti

Nominacijsko pismo (nepotpisano)

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1waIxgEEShJsJPgCsRKgn6uJc9qYZyy2w?usp=sharing.

 

Više informacija: international.cooperation@mas.unsa.ba

 

 

*Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta Sarajevu objavila je konkurse za međunarodnu kreditnu i nastavnu mobilnost za 2021/2022. godinu s rokovima za prijavu u aprilu i martu. Ovi pozivi posebno su od interesa za studente i nastavnike u oblasti humanističkih nauka (muzikologija, muzička teorija i pedagogija).

Vie infomacija na: https://international.unsa.ba/otvoreni-konkursi/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na FAKULTETU MUZIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU, Srbija, za studentsku mobilnost (2 jednosemestralne stipendije za zimski semestar 2021/2022), nastavnu mobilnost osoblja (2 stipendije za zimski ili ljetni semestar 2021/2022) te mobilnost u stručnom osposobljavanju osoblja (1 stipendija, odnosi se na nastavno osoblje i nenastavno osoblje koje je uključeno u administrativno upravljanje institucijom, za zimski ili ljetni semestar 2021/2022).

Odabir kandidata provest će se internim konkursom. Prijavu s potrebnim materijalima potrebno je dostaviti na email adresu international.cooperation@mas.unsa.ba do 16. aprila 2021. u 23.59.

Više informacija o provođenju programu mobinosti MAS UNSA v. na http://http://mas.unsa.ba/obavijesti-međunarodna-saradnja i https://international.unsa.ba/dokumenti/.

 

Sadržaj prijave:

Naslov emaila:

Prijava za mobilnost (students / teaching / staff [odabrati]) / Beograd 2021

 

STUDENTI

Nominacijsko pismo (samo sadržaj, neovjereno)

Motivaciono pismo

Izjava o prethodnoj mobilnosti

Prijavni obrazac - studenti

Prepis ocjena

CV Europass format

Portfolio (ilustracija dosadašnjeg rada, može uključiti snimke, umjetničku biografiju i slično).

Sken pasoša

Izjava o zaštiti podataka

Napomena: Pri izboru predmeta u prijavi konsultovati Upute za provođenje programa mobilnosti na MAS UNSA

 

NASTAVNO OSOBLJE (teaching)

Nominacijsko pismo (samo sadržaj, neovjereno)

Izjava o prethodnoj mobilnosti

Prijavni obrazac – staff

Ugovor o mobilnosti – teaching (samo digitalni potpis nastavnika, neovjereno)

Pozivno pismo sa univerziteta domaćina (nije neophodno, poželjno)

CV Europass format

Sken pasoša

Izjava o zaštiti podataka

 

NENASTAVNO OSOBLJE (training)

Nominacijsko pismo

Izjava o prethodnoj mobilnosti

Prijavni obrazac - staff

Ugovor o mobilnosti – training (samo digitalni potpis kandidata, neovjereno)

CV Europass format

Sken pasoša

Izjava o zaštiti podataka

 

Link za preuzimanje dokumenata:

https://drive.google.com/drive/folders/1XcMoBYtINVizrGdMoHw5Js9s-pcDTZdY....

 

Napomena:

U skladu s novim režimom rada MAS UNSA, Studentska služba MAS UNSA otvorena je utorkom i srijedom.

Za više infomacija kontaktirajte international.cooperation@mas.unsa.ba.

 

*KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ otvorio je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost za školsku godinu 2021/2022.

Poziv se odnosi na mobilnost u zimskom ili oba semestra. Naknadno će biti objavljen poziv za mobilnost u ljetnom semestru.

Više o elementima aplikacije na: https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-kug/application-process/

Rok za prijavu putem KUG online platforme: 15. mart 2021. godine

Napomena: Prijavi prethodi nominacija od strane matične institucije (MAS) koja se podnosi do 2. marta 2021. Nominacija se podnosi uz preliminarnu saglasnost odabranog predmetnog nastavnika na KUG.

Kontakt za nominaciju: amila.ramovic@mas.unsa.ba

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU. Za studente je ponudi niz programa iz oblasti muzike muzike (umjetničke i teorijske discipline) na Odseku za muzičku umetnost.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 23. novembar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U HEIDELBERGU. U ponudi su kursevi iz oblasti muzikologije.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 09. novembar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI U TRSTU, Italija, za studentsku mobilnost (2 jednosemestralne ili 1 dvosemestralna stipendija), nastavnu mobilnost osoblja (2 stipendije, 5-6 radnih dana) te mobilnost u stručnom osposobljavanju osoblja (odnosi se na nenastavno osoblje i osoblje koje je uključeno u administrativno upravljanje institucijom, 1 stipendija, 2-6 radnih dana). U ovisnosti o epidemiološkoj situaciji, moguće je da će dio programa mobilnosti biti ostvaren online. Prednost imaju kandidati čija je mobilnost odobrena, a nije realizirana u prethodnom semestru.

Više informacija na: https://conts.it/appuntamenti-notizie/notizia_view?id=5193

Rok za konačnu prijavu za studente je 15. oktobar 2020. godine, a za nastavno i administrativno osoblje je 15. novembar 2020.

Prijavu s potrebnim materijalima potrebno je dostaviti na email adresu amila.ramovic@mas.unsa.ba.

Formulare možete preuzeti na ovom LINK-u

 

Potrebni dokumenti:

STUDENTI

 1. Nominacijsko pismo
 2. Izjava o prethodnoj mobilnosti
 3. Ugovor o učenju
 4. Prepis ocjena
 5. Dokaz o poznavanju stranog jezika nivo B1 za engleski ili italijanski jezik
 6. Sken pasoša
 7. CV Europass format.

 

NASTAVNO OSOBLJE

 1. Nominacijsko pismo
 2. Izjava o prethodnoj mobilnosti
 3. Ugovor o mobilnosti – teaching
 4. Pozivno pismo sa univerziteta domaćina
 5. CV Europass format
 6. Sken pasoša

 

NENASTAVNO OSOBLJE

 1. Nominacijsko pismo
 2. Izjava o prethodnoj mobilnosti
 3. Ugovor o mobilnosti – training
 4. CV Europass format
 5. Sken pasoša

 

 

*Povodom otvaranja novih poziva za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja kroz Erasmus+ program za ljetni semestar 2020/2021. godine, Služba za međunarodnu saradnju UNSA će održati Informativni ZOOM dan o Erasmus+ mobilnosti.

Teme:

- otvoreni pozivi i rokovi (trenutno otvoreni pozivi i univerziteti)

- kako se prijaviti (upute kome se prijavljujete i na koji način)

- potrebni dokumenti (koji dokumenti su potrebni i kako ih pripremiti)

- ključne osobe (ko se može prijaviti, pod kojim uslovima, čije odobrenje vam je potrebno)

- Covid19 i uticaj na mobilnost (kako je Covid19 uticao na prethodne i kako može uticati na buduće mobilnosti)

- tips & tricks (savjeti službe za uspješnu prijavu)

 

Informativni ZOOM dan će trajati sat vremena, gdje ćemo prezentirati informacije, a onda dati mogućnost za pitanja i odgovore.

Potvrdite vaše učešće na ovom eventu i družimo se 30. septembra 2020. godine!

Online Event: https://zoom.us/j/92755227406?pwd=Mk1nUXVmcnRtcjNSY3FTZ2EvdzhEUT09#success

Više na: https://international.unsa.ba/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U BOLONJI, Italija. U ponudi su kursevi iz oblasti muzikologije, teorije muzike i pedagogije.

Rok za prijavu: 26. oktobar 2020. godine

Više na: https://international.unsa.ba/

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITET U PEČUJU, Mađarska: Fakultet muzičkih i vizuelnih umjetnosti. Rok za prijavu: 05. novembra 2020. godine, u ponudi su programi iz različitih oblasti muzičkih umjetnosti.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 05. novembar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na PALACKY UNIVERZITETU U OLOMOUCU, u ponudi su programi iz oblasti muzikologije (češka muzika).

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 29. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na L'UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL, za ljetni semestar 2020/2021.

U ponudi su programi iz oblasti muzičke edukacije (na francuskom jeziku),

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 29. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U SAARLANDU, Njemačka (teorijske discipline) za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 29. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U GRAZU za studente i nastavno osoblje (teorijske discipline) za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 14. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU U GRANADI za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 09. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITETU NOVA LISBOA u PORTUGALU za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 31. oktobar 2020. godine

 

 

*U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na UNIVERZITET U BARCELONI u ŠPANIJI za ljetni semestar 2020/2021.

Više na: https://international.unsa.ba/

Rok za prijavu: 21. septembar 2020. godine

 

Obavezno pročitati opšte uslove i instrukcije za prijavu konkursa kojeg raspisuje Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

LINKOVI NAŠIH PARTNERA:

 

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

https://international.unsa.ba

 

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Trieste

https://conts.it

 

Conservatorio Superior de Música de Vigo

https://www.csmvigo.com

 

Fakultet muzičke umetnosti Beograd

http://www.fmu.bg.ac.rs

 

Muzička akademija Zagreb

http://www.muza.unizg.hr

 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

https://www.dkdm.dk

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poziv za studij u Trstu (Konzervatorij Tartin)

Izvrsna prilika da akademsku 2018./19. godinu provedete u Trstu studirajući na Konzervatoriju Tartin (https://conts.it/), a sve u okviru ERASMUS+ programa.

Za sve informacije kontaktirajte prodekanesu za međunarodnu saradnju, prof. Maju Ačkar na e-mail maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu umjetnosti u Grazu

Obavještavaju se studenti da je rok za aplikacije za ERASMUS+ stipendije na Univerzitetu umjetnosti u Grazu otvoren do 10. 10. 2018. godine.  
Detaljnije informacije možete pronaći na https://www.kug.ac.at/en/studies-further-education/studies/international/erasmus/incomings-exchange-students.html

 

Erasmus+ stipendije za 2018./2019. (CSM Vigo) 

Obavještavaju se studenti koji žele aplicirati za studij u narednoj školskoj godini na CSM Vigo da aplikacije za ERASMUS+ stipendiju mogu izvršiti isključivo online na http://www.aec.dreamapply.com/

Za sve dodatne informacije kontaktirajte prodekanesu za međunarodnu saradnju prof. Maju Ačkar putem e-maila maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

 

Erasmus+ (Muzički konzervatorij Vigo, Španija)

Poziv studentima druge, treće, četvrte i pete godine umjetničkih odsjeka da apliciraju na Erasmus+ program u okviru saradnje Muzičkog konzervatorija iz Viga, Španija i naše Akademije. Poznavanje španskog jezika je uslov za studente muzikologije i etnomuzikologije, te MTP odsjeka.
Informacije o CSMVI potražite na http://www.conservatoriosuperiorvigo.com/
Kontakt osoba je prof. Maja Ačkar, prodekanesa za međunarodnu saradnju (e-mail maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba)

 

EUPHONY 2018. 
Poziv studentima Gudačkog odsjeka da apliciraju za učešće u projektu EUPHONY 2018. U projektu sudjeluju studenti partnerskih akademija iz Zagreba, Ljubljane, Budimpešta, Gratza i Linza. 
Letak sa uputama o načinu apliciranja pogledajte na http://www.muza.unizg.hr/wp-content/uploads/2017/11/EUphony_engl_web.pdf 
Onlinu aplikaciju zatražiti putem e-maila euphony2018@bruckneruni.at
Za sve dodatne informacije kontaktirati prodekanesu za međunarodnu saradnju prof. Maju Ačkar (e-mail maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

 

Sajam stipendija 19. 10. 2017.

Sajam stipendija u organizaciji Univerziteta u Sarajevu 

19. 10. 2017. od 10.00-16.00 sati / Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Detaljnije na: unsa.ba 

 

Erasmus+ stipendije za 2017./2018. 

Pozivamo studente da apliciraju za stipendije programa Erasmus+ za narednu školsku 2017./18. godinu.
Muzička akademija nudi mobilnost u okviru bilateralnog sporazuma sa Konzervatorijem G. Tartini iz Trsta, Italija (http://www.conservatorio.trieste.it/).
Zainteresovani studenti treba da se jave prodekanesi za međunarodnu saradnju prof. Maji Ačkar, putem e-maila ackar_maja@yahoo.com ili lično.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona