Najave završnih ispita

5. 12. 2018. u 11.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Lejla Tucaković

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

O. Messiaen Iz ciklusa "Vingt regards sur l'enfant Jésus"

                       II Regard de l'etoile

      IV Regard de la Vierge

      XI Première communion de la Vierge

C. Franck Preludij, koral: fuga, FWV 21

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Dragan Opančić, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

17. 10. 2018. u 13.00 sati

Kandidat: Admir Kustura

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju; smjer: Solfeggio

 

Tema rada: E-obrazovanje u nastavi solfeggia

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Akšamija-Tvrtković, član

 

 

12. 10. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Sara Mičić

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i sordne instrumente, smjer: Metodika klavira

 

Tema rada: Priprema učenika klavira za javni nastup

 

Komisija:

Prof. Fatima Hadžić, predsjednik komisije

Prof. Dragoljub Šobajić, ispitivač/mentor

Prof. Azra Medić, član

 

 

12. 10. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Omer Blentić

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i sordne instrumente, smjer: Metodika klavira

 

Tema rada: Pedagoški aspekti edukativne literature za klavijaturne instrumente sa žicama od kraja 15. do sredine 20. stoljeća

 

Komisija:

Prof. Fatima Hadžić, predsjednik komisije

Prof. Dragoljub Šobajić, ispitivač/mentor

Prof. Azra Medić, član

 

 

3. 10. 2018. u 13.00 sati

Kandidat: Ivan Križanac

Odsjek za dirigovanje, smjer: Orkestarsko dirigovanje

 

Program:

W. A. Mozart Koncert za obou u C duru, K 314

C. Saint-Saëns „Bacchanale“ iz opere „Samson i Dalila“ op. 47

C. Saint-Saëns „Danse Macabre“ op. 40

 

Komisija:

Prof. Branka Radošević, predsjednik komisije

Prof. Dario Vučić, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

 

 

3. 10. 2018. u 16.00 sati

Kandidat: Dušica Stamenković

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

E. Varese Density za solo flautu

B. Martinu First sonate za flautu i klavir

Carl P. E. Bach Koncert c mol za flautu i orkestar

F. Borne Karmen, fantazija za flautu i klavir

 

Komisija:

Prof. Vedran Tuce, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

 

 

2. 10. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Ado Klobodanović

Odsjek za kompoziciju

 

Tema rada: Primjena novih tehnika za gitaru u kompozicijama druge polovine XX vijeka

Arhipelag - Ciklus kompozicija

 

Komisija:

Prof. Dino Rešidbegović, predsjednik komisije

Prof. Ališer Sijarić, ispitivač/mentor

Prof. Amila Ramović, član

Prof. Dario Vučić, zamjenski član

 

 

21. 9. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Ivan Rajić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, smjer: Muzički oblici i stilovi

 

Tema rada: Formalno strukturalna analiza koncerta za klavir i orkestar broj 3 Sergeja Rahmanjinova

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Amra Bosnić, ispitivač/mentor

Prof. Amila Ramović, član

Prof. Valida Akšamija, zamjenski član

 

 

12. 9. 2018. u 11.00 sati, soba br. 2

Kandidat: Nermin Ploskić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, smjer: Metodika muzičke nastave

 

Tema rada: Digitalizacija u muzičkoj edukaciji

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Valida Akšamija, ispitivač/mentor

Prof. Amra Bosnić, član

 

 

17. 7. 2018. u 11.00 sati, soba br. 2

Kandidat: Andrea Krasnić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, smjer: Solfeggio

 

Tema rada: Historijska uloga, značaj i utjecaj Tonic Sol-fa metode na razvoj metodičke prakse u solfeggiu

 

Komisija:

Prof. Valida Akšamija, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Amra Bosnić, član

Prof. Tamara Karača Beljak, zamjenski član

 

 

17. 7. 2018. u 12.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Andreja Boltek

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

W. A. Mozart Koncert za flautu i orkestar u D duru, K 314

W. A. Mozart/S. Mercadante La ci darem la mano (Don Giovanni)

B. Martinu First sonata

F. Martin Ballade

 

Komisija:

Prof. Vedran Tuce, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

Prof. Dino Rešidbegović, zamjenski član

 

 

17. 7. 2018. u 13.00 sati, mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Kandidat: Ilma Čagalj

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Klarinet

 

Program:

J. Brahms Sonata op. 120 br. 2 Es dur za klarinet i klavir

L. Berio Lied za solo klarinet

F. Krommer Koncert Es dur, op. 36 za klarinet i klavir

 

Komisija:

Prof. Sakib Lačević, predsjednik komisije

Prof. Vedran Tuce, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

Prof. Dino Rešidbegović, zamjenski član

 

 

16. 7. 2018. u 18.00 sati, sala Srednje muzičke škole Sarajevo

Kandidat: Mirna Mlikota

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

A. Jolivet Chant de Linos

J. Ibert Koncert za flautu i orkestar/klavir

P. Sancan Sonatina za flautu i klavir

E. Bozza Image za solo flautu

 

Komisija:

Prof. Vedran Tuce, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

 

 

6. 7. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Hanan Hadžajlić Rešidbegović

Odsjek za kompoziciju

 

Tema rada: „Desiring Machine“ opera za bas, mecosopran, hor i simfonijski orkestar

 

Komisija:

Prof. Igor Karača, predsjednik komisije

Prof. Ališer Sijarić, ispitivač/mentor

Prof. Amila Ramović, član

Prof. Asim Horozić, zamjenski član

 

 

26. 6. 2018. u 10.30 sati

Kandidat: Mateja Bušetinčan

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, smjer: Flauta

 

Program:

P. Hindemith Sonata za flautu i klavir

F. Martin Ballade

P. Hindemith Acht stücke

W. A. Mozart Koncert u D duru

 

Komisija:

Prof. Vedran Tuce, predsjednik komisije

Prof. Sakib Lačević, ispitivač/mentor

Prof. Belma Šarančić-Nahodović, član

 

 

14. 6. 2018. u 14.00 sati

Kandidat: Amra Hodžić

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

C. Saint-Saëns Koncert No. 3 za violinu

 

Komisija:

Prof. Belma Alić, predsjednik komisije

Prof. Emina Smolović, ispitivač/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

Prof. Đani Šehu, zamjenski član

 

 

6. 6. 2018. u 20.00 sati, Narodno pozorište Sarajevo

Kandidat: Fuad Šetić

Odsjek za dirigovanje, smjer: Orkestarsko dirigovanje

 

Program:

J. Brahms Simfonija op. 98, br. 4 e mol

D. Šostakovič Klavirski koncert op. 35, br. 1 c mol

 

Komisija:

Prof. Branka Radošević, predsjednik komisije

Prof. Dario Vučić, ispitivač/mentor

Prof. Dino Rešidbegović, član

 

 

4. 6. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Jelena Vidović

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Sonata za violinu solo br. 2, a mol Andante i Allegro

C. Franck Sonata za violinu i klavir

I. Xenakis Mikka

S. Prokofiev Koncert za violinu i orkestar br. 2, g mol

 

Komisija:

Prof. Belma Alić, predsjednik komisije

Prof. Violete Smailović-Huart, ispitivač/mentor

Prof. YeonJu Jeong, član

Prof. Emina Smolović, zamjenski član

 

 

31. 5. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Alma Dizdar

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer: Violina

 

Program:

J. S. Bach Partita za violinu solo br. 3, E dur BWV 1006

E. Ysaye Sonata za violinu solo op. 27, br. 2 – Obsession

C. Franck Sonata za violinu i klavir

H. Wieniawski Scherzo Tarantelle op. 16

 

Komisija:

Prof. Belma Alić, predsjednik komisije

Prof. YeonJu Jeong, ispitivač/mentor

Prof. Emina Smolović, član

Prof. Vladimir Marković, zamjenski član

 

 

20. 4. 2018. u 17.00 sati u Sali HNK Split

Kandidat: Jure Bučević

Odsjek za dirigovanje, smjer: Orkestarsko dirigovanje

 

Program:

J. Gotovac Ero s onog svijeta

 

Komisija:

Prof. Hari Zlodre

Prof. Pavel Kondrušević

Prof. Dario Vučić

 

 

5. 4. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Miron Konjević

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

D. Shostakovich Preludij i fuga op. 87, br. 24 d-mol

J. Brahms Sonata za klavir br. 1, op. 1 C-dur

F. Mendelssohn: Koncert za klavir i orkestar br. 2, op. 40 d-mol

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Dragan Opančić, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

 

 

2. 3. 2018. u 11.00 sati

Kandidat: Slaven Čović

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, smjer: Metodika muzičke nastave

 

Tema rada: Značaj i primjena muzike u radu sa djecom s poremećajem iz autističnog spektra

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Valida Akšamija, ispitivač/mentor

Prof. Senad Kazić, član

 

 

2. 3. 2018. u 12.00 sati

Kandidat: Emina Zahirović

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, smjer: Solfeggio

 

Tema rada: Mogućnost upotrebe Haydnovih gudačkih kvarteta u nastavi solfeggia

 

Komisija:

Prof. Refik Hodžić, predsjednik komisije

Prof. Senad Kazić, ispitivač/mentor

Prof. Valida Akšamija, član

 

22. 2. 2018. u 14.00 sati

Kandidat: Lejla Nurković

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, smjer: Klavir

 

Program:

L. van. Beethoven Sonata za klavir op. 111, br. 32

O. Messiaen Iz suite "Vingt regards sur l'enfant Jésus" br. 15 " Le baiser de l'enfant-Jésus"

 

Komisija:

Prof. Nihad Krečo, predsjednik komisije

Prof. Dragan Opančić, ispitivač/mentor

Prof. Višnja Bakalar, član

Prof. Azra Medić, zamjenski član

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona