Diskografska izdanja

ARTHUR HONEGGER: KING DAVID, SIMFONIJSKI PSALM U TRI DIJELA

IZVODE: HOR, ORKESTAR I SOLISTI MUZIČKE AKADEMIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

DIRIGENT: REŠAD ARNAUTOVIĆ

KONCERTNI ZAPIS, 2016.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- sadržaj izdanja -

KRATKA MUZIČKA BIOGRAFIJA BOSNE I HERCEGOVINE (1878-1918)

IZVODI: MAJA AČKAR ZLATAREVIĆ, KLAVIR

KONCERTNI ZAPIS, 2014.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- sadržaj izdanja -

MUZIČKA TRADICIJA SJEVEROISTOČNE BOSNE

TERENSKI SNIMCI: DIMITRIJE O. GOLEMOVIĆ

2016.

IZDAVAČI: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini, Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

- sadržaj izdanja -

PRVI JAZZ KONCERT STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE U SARAJEVU

2017.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- sadržaj izdanja -

TRADICIONALNA NARODNA MUZIKA BOSNE I HERCEGOVINE, SERIJA 1: SAZ U BOSNI

TERENSKI SNIMCI, 2016.

IZDAVAČI: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini, Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

- sadržaj izdanja -

TRADICIONALNA NARODNA MUZIKA BOSNE I HERCEGOVINE, SERIJA 2: SEVDALINKA

TERENSKI SNIMCI, 2017.

IZDAVAČI: Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

- sadržaj izdanja -

TRADICIONALNA NARODNA MUZIKA BOSNE I HERCEGOVINE, SERIJA 3: PJEVANJE UZ GUSLE

TERENSKI SNIMCI, 2018.

IZDAVAČI: Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

- sadržaj izdanja -

ZVUČNI KRAJOLICI BOSNE I HERCEGOVINE:

ETNOAKADEMIK

KONCERTNI ZAPISI 2009. i 2011.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- sadržaj izdanja -

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona