O naučno-istraživačkoj djelatnosti

Iako je Muzička akademija a priori usmjerena prema umjetničkom istraživanju, od samog osnivanja imala je i kvalitetu naučno-istračivačkog segmenta zahvaljujući prvenstveno činjenici da je jedan od osnivača Akademije i njen prvi rektor bio akademik i čuveni etnomuzikolog Cvjetko Rihtman. Muzikološki odsjek Akademije je preuzeo na sebe zadatke ranijeg Instituta za proučavanje folklora u ovoj oblasti i obavio niz ispitivanja na terenu u Bosni i Hercegovini. Tako se istraživanje u muzici i o muzici Bosne i Hercegovine u početku odvijalo u okviru Odsjeka za muzikologiju u krugu prof. Rihtmana i njegovih saradnika i studenata.

Nešto kasnije su na Akademiji zabilježeni i naučno-istraživački radovi dr. Dunje Rihtman-Šotrić, Ankice Petrović na polju etnomuzikologije, a na polju muzikologije dr. Zije Kučukalića. Sredinom sedamdesetih i u osamdesetim godinama prošlog stoljeća zabilježen je naučno-istraživački rad na polju muzičke teorije i pedagogije kroz radove mr. Zdravka Verunice, dr. Vinka Krajtmajera, dr. Selme Ferović i dr. Ivana Čavlovića. Radovi koji su nastajali bili su prezentovani na naučnim i stručnim skupovima u zemiji i inostranstvu i mogu se svrstati u monografije, udčbenike, zbornike, priručnike, saopštenja, analize, studije, prikaze, rasprave i sl.

Poslije ratnih zbivanja intenzitet naučno-istraživačkog rada je znatno unaprijeđen u kvantitetu i kvalitetu. To je prije svega omogućilo osnivanje i rad Muzikološkog društva koje je od 1988. postalo snažan pokretač raznih istraživačkih i projektnih aktivnosti, kasnije i Instituta za muzikologiju. Osim toga, nastojanja u pogledu osavremenjivanja ciklusa studija i Bolonjska reforma ali i zakonska legislativa zahtijevali su stalne istraživačke projekte, ali su proizveli više pozitivnih ishoda.

Tako je danas na dva naučno orijentirana odsjeka akademije stalno angažovan značajan broj doktora različitih muzikoloških usmjerenja, doktoranti, te više povremenih saradnika iz različitih i srodnih oblasti. To predstavlja stabilan temelj za strateška i dugoročna planiranja u oblasti naučnog istraživanja u i o muzici što pored umjetničke, Akademiji daje i atribut naučne institucije.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona