Međunarodna saradnja

Prodekanesa za međunarodnu saradnju

van. prof. dr. Amila Ramović

 

Muzička akademija

Univerzitet u Sarajevu

 

Josipa Štadlera 1/II

71 OOO Sarajevo

Bosna i Hercegovina

T. +387 33 2OO 299

F. +387 33 444 896

M. +387 62 971 174

 

E. amila.ramovic@mas.unsa.ba

W. www.mas.unsa.ba

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Muzička akademija u Sarajevu ima potpisane ugovore o saradnji sa sljedećim visokoškolskim muzičkim ustanovama diljem svijeta:

-Kungliga Musik Hogskolan Stockholm, Švedska

-Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe, Njemačka

-Univerza u Ljubljani − Akademija za glasbo, Slovenija

-Sveučilište u Zagrebu − Muzička akademija, Hrvatska

-Univerzitet umetnosti u Beogradu − Fakultet muzičke umetnosti, Srbija

-Univerzitet Crne Gore − Muzička akademija na Cetinju, Crna Gora

-Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” Skopje − Fakultet za muzička umetnost, Makedonija

-Technical University − Turkish Music State Conservatory, Istanbul

-Hanzehogeschool Groningen/Hanze University Groningen − University of Applied Sciences, Holandija

-Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” Padova, Italija

-Yaşar University Izmir − Department of Music, Turska

-Univerzitet u Novom Sadu − Akademija umetnosti, Srbija

-Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

-Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odsjek za glazbu, Hrvatska

-Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska

-Državni konzervatorij za muziku Afyon Kocatepe Univerziteta,Turska

 

Mnogi od ovih sporazuma polučili su intenzivnu suradnju između partnerskih institucija, pa tako studenti i nastavnici MAS često imaju priliku nastupati na evropskoj muzičkoj sceni, biti članovi orkestara, te pohađati seminare predvođene vrhunskim pedagozima i muzičarima.

Najznačajnije aktivnosti na ovom polju su: International week koju organizira KUG Graz, učešće u Evropskom orkestru mladih muzičara, učešće na International Summer School Wien (ISA), čiji je organizator Bečka muzička akademija.

Vrlo često je Muzička akademija domaćin međunarodnih naučnih skupova i konferencija od kojih je najvažniji Muzikološki simpozij u organizaciji MAS i Muzikološkig društva, te Instituta za muzikologiju i etnomuzikologiju koji je jedan od jedinica Muzičke akademije Sarajevo, kao i organizator koncerata internacionalnih umjetnika. Veoma značajan vid rada na ovom polju je i osnivanje Sarajevo Chamber Music Festivala, u kooperaciji sa čuvenim Manhatan String Kvartetom, u kojem je naša publika uživala već četiri puta! Naši profesori koncertiraju diljem Evrope, predavači su na institucijama s kojim sarađujemo, članovi žirija međunarodnih takmičenja, kao i voditelji seminara izvan BiH. Muzička akademija u Sarajevu članica je Evropske krovne organizacije visokoškolskih muzičkih ustanova - AEC.

Članstvo u ovoj organizaciji umnogome je potpomoglo naš rad i htijenja da MAS bude priznata kao kvalitetna institucija evropskog nivoa, poželjna za inostrane studente i partnere sa drugih muzičkih akademija i konzervatorija. Studenti Akademije redovno participiraju u radu The European Student Chamber Orchestra, orkestra formiranog od najboljih mladih umjetnika sa 22 akademije, učestvuju na prestižnim kursevima i ljetnim školama, kao što je npr. ISA Wien, te nastupaju na raznim manifestacijama koje organizuju partnerske akademije. Pored toga, često je Muzička akademija Sarajevo domaćin gostujućim profesorima koji dolaze sa partnerskih institucija. Takođe, često organizujemo skupove i sastanke predstavnika partnerskih institucija na kojima dogovaramo planove za buduću saradnju.

Erasmus+ programi akademske razmjene dostupni su našim studentima kroz univerzitetske i institucionalne ugovore. Od brojnih projekata koje smo realizirali, najvažniji su "Widening participation on the road to membership", financiran od strane Sida-e, te Tempus projekat "Introducing multidisciplinarity in music education". Sarajevska muzička akademija ima veoma dobru suradnju sa različitim obrazovnim, umjetničkim i naučnim udruženjima (Sida iz Švedske, MwB iz Holandije, Goethe institut u Sarajevu, Red Ouk iz Daytona i dr.).

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona