Odsjek za solo pjevanje

 

Edukacija u umjetnosti pjevanja na Muzičkoj akademiji u Sarajevu je etablirana kao jedna od ostvarenih pedagoško-umjetničkih djelatnosti.

Studenti na Odsjeku za solo pjevanje dobijaju sva potrebna praktična i teorijska znanja i razvijaju pjevačke i pedagoške sposobnosti da ih mogu nakon studija i sami prenositi učenicima muzičkih škola i studentima visokih muzičkih škola i muzičkih akademija.

 

Putem redovnih predavanja, vježbi, radionica i drugih vidova nastave studenti permanentno savladavaju sve elemente vokalne tehnike koja predstavlja temelj na kojem svaki vokalni umjetnik gradi svoju umjetnost, razvijaju izvođačku tehniku, muzikalno pjevanje i kulturu pjevanja u svim oblicima i stilovima kroz programski predviđenu muzičku literaturu, upućuju se u savremena dostignuća pjevačke tehnike i muzikalnog pjevanja, u savremenu muzičku literaturu predmetnih oblasti, osposobljavaju za samostalan rad nakon diplomiranja, pripremaju za postdiplomski studij.

 

Najvažnija zadaća Odsjeka za solo pjevanje je osposobiti mlade kadrove za samostalan umjetnički rad na području muzičkog reproduktivnog stvaralaštva, odnosno kvalitetne vokalne umjetnike na koncertnim i opernim scenama, vokalne pedagoge na srednjim muzičkim školama i muzičkim akademijama.

 

Profesori solo pjevanja bili su: Bruna Špiler, Božica Sitarić-Miler, Milica Buljubašić, Blanka Kurpjel-Danon, Radmila Smiljanić i Paša Gackić.

Na Odsjeku za solo pjevanje danas predaju Vedrana Šimić i Adema Pljevljak-Krehić, a umjetnički saradnik na Odsjeku je Milan Lucić. Šefica Odsjeka je red. prof. mr. Adema Pljevljak- Krehić


    

ODSJEK ZA SOLO PJEVANJE

TERMINI NASTAVE, KOREPETICIJE I KONSULTACIJA 

studijska 2023/2024.

kabinet br. 1

 

van. prof. Vedrana Šimić

vedrana.simic@mas.unsa.ba

 

PONEDJELJAK:

12:40 – 13:25 Osnovi vokalne tehnike I-II - kabinet br. 9

                        (Metodika solo pjevanja III-IV, V-VI)

13:30 – 17:30 individualna nastava

 

UTORAK:

10:00 – 13:45 konsultacije

 

SRIJEDA:

12:00 – 13:15 konsultacije (rezervni termin)

13:15 – 17:15 individualna nastava

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

red. prof. mr. Adema Pljevljak-Krehić

adema.pljevljak-krehic@mas.unsa.ba

 

UTORAK:

14:00 – 18:30 individualna nastava

 

SRIJEDA:

10:00 – 12:00 konsultacije

 

ČETVRTAK:

13:00 – 19:00 individualna nastava

 

PETAK:

11:00 – 13:00 konsultacije 

 

________________________________________________________________________________________

 

viši umj. sar. dr. Milan Lucić

milan.lucic@mas.unsa.ba

 

PONEDJELJAK:

09:30 – 11:45 korepeticija

ČETVRTAK:

15:30 – 19:00 korepeticija

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona