Ansambl Etnoakademik

Ansambl Etnoakademik je vokalni ansambl koji djeluje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Ansambl je osnovala dr. Ankica Petrović koncem 80-ih godina prošlog stoljeća, a članovi su bili studenti Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju. Nakon višegodišnjeg prekida rada, Ansambl ponovno nastavlja svoju djelatnost 2003. godine.

 

Programsko opredjeljenje rada Ansambla je njegovanje i prezentiranje vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzičke tradicije, svjetovnog i duhovnog sadržaja, seoske i gradske prakse sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine te manjinskih etničkih skupina.

 

U proteklom periodu ansambl Etnoakademik je svoju djelatnost predstavio na nekoliko značajnih manifestacija, kao i u mnogim televizijskim emisijama, cjelovečernjim koncertima i sl. Rad ansambla zabilježen je na dva CD-a u izdanju Muzikološkog društva. Članovi Ansambla su osim studenata muzikologije i etnomuzikologije i studenti drugih odsjeka Muzičke akademije. Radom ansambla rukovode Tamara Karača Beljak i Branka Vidović.


Aktivnosti:

Koncert ansambla Etnoakademik (21. 2. 2018.)

Koncert ansambla Etnoakademik - galerija (21. 2. 2018.)

Međunarodni simpozij "Muzika u društvu" u saradnji Muzičke akademije i Muzikološkog društva obilježio 2018. godinu

Koncert tradicijske muzike Bosne i Hercegovine (5.4.2017.)

 

Galerija: 

FESTIVALI

Muzička akademija u Sarajevu u godini 2015-oj slavi 60 godina rada i postojanja. Program proslave je dosta obiman, počeo je u oktobru 2014. i trajat će do prve polovine 2016. godine. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Muzička akademija u Sarajevu u godini 2015-oj slavi 60 godina rada i postojanja. Program proslave je dosta obiman, počeo je u oktobru 2014. i trajat će do prve polovine 2016. godine. Koncertna sezona 2016. / 2017.