SONEMUS Fest

Samostalna Organizacija NovE MUzike Sarajevo (Society Of NEw MUsic Sarajevo) - SONEMUS (lat. -zazvučimo), osnovana je 2001. g. s ciljem izvođenja, promocije i edukacije u oblasti savremene umjetničke muzike.


U svome djelovanju, SONEMUS poklanja posebnu pažnju izvođenju i promociji djela kompozitora modernističkog estetskog usmjerenja iz zemalja jugoistočne Europe.
Također, SONEMUS intenzivno radi na povezivanju institucija, ansambala i muzičara koji djeluju na polju savremene umjetničke muzike, s ciljem uspostavljanja partnerskih odnosa i izgradnje mreže srodnih institucija, kako u regionu jugoistočne Europe, tako i u međunarodnim okvirima. U skladu sa svojim programskim ciljevima, SONEMUS raspisuje javne pozive za dostavu partitura, takmičenja za kompozitore i izvođače, te pozive srodnim institucijama za uspostavljanje redovne saradnje regionalnog i međunarodnog karaktera.

 

„Estetika savremene umjetničke muzike ne može se sagledati izvan njene etičke pozicije. Ona pretpostavlja otvorenost spram drugačijeg mišljenja, istražuje granice i margine i ne trudi se da apologetski utvrđuje „istine“, već uvijek iznova ukazuje na vlastitu viπeslojnost. Upravo zbog toga stalo nam je da ova vrsta muzike zazvuči u Bosni i Hercegovini (i izvan nje), kako bismo mogli širom otvoriti uho.“

Detaljnije informacije dostupne su na: http://www.sonemus.com  

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona