Štampana izdanja

50 GODINA MUZIČKE AKADEMIJE U SARAJEVU

2006.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

60 GODINA MUZIČKE AKADEMIJE U SARAJEVU (2005-2015)

DESET NOVIH GODINA

2016.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

ANTOLOGIJA KLAVIRSKE MUZIKE U BOSNI I HERCEGOVINI 2

2013.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

ANTOLOGIJA KLAVIRSKE MUZIKE U BOSNI I HERCEGOVINI 0

2016.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

ESEJI O MUZICI ILI NACRT ZA SOCIJALNU HISTORIJU MUZIKE U BOSNI I HERCEGOVINI

IVAN ČAVLOVIĆ, 2016.

IZDAVAČ: Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu

- pregled izdanja -

HARMONIJA U PRAKSI

REFIK HODŽIĆ, 2016.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

HARMONIJA SA ZADACIMA

REFIK HODŽIĆ, 2010.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

HARMONIJSKA ANALIZA KROZ STILOVE

REFIK HODŽIĆ, 2015.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

HISTORIJA MUZIKE U BOSNI I HERCEGOVINI

IVAN ČAVLOVIĆ, 2011.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju

- pregled izdanja -

LEGAT AKADEMIKA CVJETKA RIHTMANA

I DIO

2008.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

MUZIČKA IMPROVIZACIJA U EDUKACIJI: HISTORIJA I PRAKSA

SENAD KAZIĆ, 2019.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

MUZIČKE INSTITUCIJE U SARAJEVU (1918-1941):

OBLASNA MUZIČKA ŠKOLA I SARAJEVSKA FILHARMONIJA

FATIMA HADŽIĆ, 2018.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju

- pregled izdanja -

MUZIČKI OBLICI I STILOVI: ANALIZA MUZIČKOG DJELA

IVAN ČAVLOVIĆ, 2014.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

NARODNI MUZIČKI INSTRUMENTI U BOSNI I HERCEGOVINI

JASMINA TALAM, 2014.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju

- pregled izdanja -

PRIPOVIJEDANJE KROZ PJESMU: NARATIVNI OBLICI U NARODNOJ MUZIČKOJ TRADICIJI BOSNE I HERCEGOVINE

JASMINA TALAM, 2017.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju

- pregled izdanja -

SOLFEGGIO: HISTORIJA I PRAKSA

SENAD KAZIĆ, 2013.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju

- pregled izdanja -

UVOD U MUZIČKU TEHNOLOGIJU

IGOR KARAČA, 2013.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju

- pregled izdanja -

UVOD U MUZIKOLOGIJU I METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

IVAN ČAVLOVIĆ, 2012.

IZDAVAČ: Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu

- pregled izdanja -

VODIČ KROZ TRADICIONALNU NARODNU MUZIKU BOSNE I HERCEGOVINE

TAMARA KARAČA BELJAK, JASMINA TALAM, DRAGICA PANIĆ, MILORAD KENJALOVIĆ, 2019.

IZDAVAČ: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu

- pregled izdanja -

ZVUČNI KRAJOLICI: POGLED NA VOKALNE FENOMENE BOSNE I HERCEGOVINE

TAMARA KARAČA BELJAK, 2014.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju

- pregled izdanja -

ŽENE NOSITELJICE  NARODNE MUZIČKE PRAKSE U BOSNI I HERCEGOVINI

TAMARA KARAČA BELJAK, 2015.

IZDAVAČ: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini

- pregled izdanja -

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona