Održana Audicija za učešće na Muzičkom kampu za mlade virtuoze (9. 2. 2024.) - Rezultati

Održana Audicija za učešće na Muzičkom kampu za mlade virtuoze (9. 2. 2024.)

 

U okviru projekta Muzički kamp za mlade virtuoze, dana 9. 2. 2024. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu održana je Audicija za učešće na 2. Muzičkom kampu za mlade virtuoze.

Na Audiciji je učestvovalo 20 učenika/ce iz osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola iz gradova: Banja Luka, Mostar, Novi Travnik, Sarajevo, Tuzla, Zenica i Žepče. Učenice i učenici koji su položili audiciju učestvovati će na 2. Muzičkom kampu za mlade virtuoze kao solisti i članovi orkestra. Prema pravilima Audicije, za soliste/ice su izabrana 4 najbolje rangirana kandidata/inje. Uslijed velikog broja uspješnih kandidata/kinja, donesena je odluka o proširenju liste članova orkestra na ukupno 9 članova/ica.

Komisiju – Stručni žiri za ocjenjivanje činili su eminentni umjetnici i muzički pedagozi, red. prof. dr. YeonJu Jeong, red. prof. dr. Vladimir Marković, mr. Fuad Šetić, van. prof. mr. Ivan Otašević, van. prof. mr. Wladimir Kossjanenko.

Čestitamo učenicama i učenicima, učesnicima Audicije i njihovim predmetnim nastavnicima!

Rezultati audicije dostupni su u prilogu.

 

Projekt 2. Muzički kamp za mlade virtuoze realizira Udruženje za istraživanje umjetnosti „Artes“ u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Odjelom za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Ambasade Slovačke Republike, Slovak Aida i Rotary Club Sarajevo International Delta. Voditeljica projekta je van. prof. dr. YeonJu Jeong (Muzička akademija UNSA, Udruženje „Artes“).

Adresa: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona