Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

logo_akademija_png 0

OBAVIJEST ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

OBAVIJEST ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA DA SU PRILIKOM UPISA OBAVEZNI IZABRATI DVA IZBORNA PREDMETA, TE PREDMET CJELOŽIVOTNO UČENJE I MENADŽMENT U MUZICI KAO OBAVEZAN IZBORNI PREDMET U LJETNOM...

logo_akademija_png 0

OBAVIJEST ZA UPIS U DRUGI CIKLUS STUDIJA

 OBAVIJEST ZA UPIS U DRUGI CIKLUS STUDIJA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA OBAVIT ĆE SE 17.10 -21. 10. 2016.god. od 11:00 do 13:00h. POTREBNO: Upisni materijal/preuzima se u portirnici Muzičke akademije/ nakon...

logo_akademija_png 0

Konačna rang lista – II ciklus studija

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU školska 2016/2017. godina KVALIFIKACIONI ISPIT ZA UPIS NA II. CIKLUS STUDIJA – 06. X 2016. Nastavno-umjetničko vijeće na sjednici održanoj 13.10.2016. godine na osnovu utvrdilo je KONAČNU RANG LISTU            ...

logo_akademija_png 0

OBAVIJEST za izborne predmete

OBAVIJEST za izborne predmete VAŽNO!!! Molimo studente II, III i IV godine da od ponedjeljka 10.10. do srijede 12.10.2016. godine do 12 sati izaberu izborne predmete, kako bi se mogle formirati grupe i početi...

logo_akademija_png 0

Preliminarna rang lista – II ciklus studija

Nastavno-umjetničko vijeće na sjednici održanoj 07.10.2016. godine na osnovu postignutih rezultata (06. 10. 2016.) utvrdilo je PRELIMINARNU RANG LISTU Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo žalbe Nastavno-umjetničkom vijeću Muzičke akademije u roku od...