MaUNSA


Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu >

Gostovanje studenata Muzičke akademije Sarajevo - izborni predmet Orgulje

Gostovanje studenata Muzičke akademije Sarajevo - izborni predmet Orgulje

Na poziv prof. Marija Penzara iz Zagreba na studijsko putovanje išlo je sedam studenata izbornog predmeta Orgulje i saradnik iz prakse mr. Dario Vučić,  23.04.-26.04.2015. god.
Studenti: Dalila Kurtić, Lorena Grubešić, Lejla Tucaković, Katarina Perković, Ana Šapina, Samra Ibrahimović i kolegica s prethodnih godina studija Nikolina Ćorić. 
Imali su prilike vidjeti jedne od najstarijih i najvećih orgulja u Republici Hrvatskoj u sakralnim, ali i svjetovnim prostorima, te čuti zvuk "kraljice instrumenata" - orgulje. Na orguljama koje smo obišli, svirali su vrhunski orguljaši razne starosne dobi, te nam prezentirali djela vrhunske orguljske literature. Važno je napomenuti da smo svi imali prilike vidjeti orgulje kojima mnoge osobe nemaju mogućnost pristupa, ali i ući u same orgulje kao instrument, u njihovo "tijelo". U skopu studijskog putovanja imali smo prilike upoznati se i sa historijom grada Zagreba. Jedno od ljepših obilazaka bilo je i obilazak nove zgrade Muzičke akademije u Zagrebu,  te susret i druženje sa studentima Odsjeka za orgulje Muzičke akademije Zagreb. Pored svega navedenog studenti naše Akademije su i gostovali na Hrvatakom katoličkom radiju Zagreb u emisiji posvećenoj kulturi - orguljama, gdje su u 45 minuta studenti predstavili rad naše Akademije i izbornog predmeta Orgulje. 
Nakon svega doživljenog, ostaju lijepe uspomene, kontakti s kolegama studentima i nada u ponovni susret i u Sarajevu i Zagrebu.


 

K O N K U R S / N A T J E Č A J

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

    za izbor u akademska zvanja
   

Muzikološko društvo FBiH

Najavljujemo: Promocija izdanja Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu

Izdanja su rezultat dugogodišnje saradnje MDFBiH i Muzičke akademije u Sarajevu // Jubilej 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu // Promocija časopisa, zbornika radova, zvučnih i notnih izdanja // Koncert djela bosanskohercegovačkih autora

Kao rezultat dugogodišnje saradnje Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija u Sarajevu će u petak, 08.05.2015. u prostorijama Muzičke akademije s početkom u 18 časova, promovirati svoja najrecentnija izdanja. Promocija je doprinos Muzikološkog društva Jubileju 60 godina postojanja nastarije visokoobrazovne muzičke institucije u Bosni i Hercegovini, ali i dokaz plodonosne istraživačke aktivnosti koja ima za cilj promoviranje i njegovanje muzičke nauke u Bosni i Hercegovini. 

Više...
   

Stranica 1 od 156

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

mas.unsa.ba
 

You are here: Početna