MaUNSA


Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu >

Erasmus prezentacija

18,00 Koncert/Concert
Djela Bh.kompozitora u izvođenju Bh.umjetnica
Adema Pljevljak Krehić-sopran
Maja Ačkar Zlatarević-klavir
Tamara Arsovski-violina
Esma Sulejmanagić-flauta
Milena Mrazović: Wuretmberg Marsch
Polka Francoise
Orientalische Mazurka
Joseph Mayor: Bosanska Rapsodija
Nada Ludvig Pečar: Suita Hexatonuca (Uspavanka, Bagatela, Tokata)
Avdo Smailović:Romantična pjesma za violinu i klavir
Asim Horozić:Trio za flautu, violinu i klavir
Milan Prebanda: 4 minijature za klavir,
Milan Prebanda:Bosanski pastorale
Milan Prebanda: Pjesma za glas i klavir (izbor)
Prezentacija Erasmus programa mobilnosti za studente i nastavnike Muzičke akademije Sarajevo biće održana u utorak 16.12. u 11 sati u sobi broj 10. 
Dobrodošli!
 

Predavanja - prof. Dragoljub Šobajić

OBAVIJEST ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

Predavanja iz predmeta HISTORIJA I RAZVOJ PIJANIZMA kod prof. Dragoljuba Šobajića održat će se 18.12.2014. godine u 9:30 i 19.12.2014. godine. U obavezi su prisustvovati svi studenti II ciklusa studija na smjeru klavir, klavir-korepeticija i metodika klavira.


Sarajevo, 08.12.2014. godine                                     STUDENTSKA SLUŽBA

   

Stipendije za mobilnost u akademskoj 2015/2016. godini


Univerzitet u Sarajevu je u akademskoj 2014/2015. godini ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa. Time je Univerzitet u Sarajevu jedina institucija sa područja zapadnog Balkana koja je od 2008. godine do danas učestvovala odnosno učestvuje u svih 19 dosadašnjih Erasmus Mundus projekata. Novi projekti su SIGMA, Euroweb, SUNBEAM i GreenTech. Pored ovih, raspisani su konkursi i za JoinEU-SEE PENTA (drugi krug) i ERAWEB, što čini ukupno šest projekata Erasmus Mundusa. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Sarajevskog univerziteta omogućen studijski i stručni boravak na 55 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije. 

Detaljne informacije o Erasmus Mundus projektima dostupne su na web stranici: www.erasmus-unsa.ba.

   

Stranica 1 od 145

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

mas.unsa.ba
 

You are here: Početna