Dekanat

Dekan

prof. dr. Senad Kazić

dekanat@mas.unsa.ba

senad.kazic@mas.unsa.ba

kazic_s@hotmail.com

 

Prodekan za nastavu

prof. dr. Tamara Karača Beljak

tamara.karaca-beljak@mas.unsa.ba

tkaracab@hotmail.com

 

Prodekan za koncertnu djelatnost

prof. dr. Belma Šarančić-Nahodović

belma.sarancic-nahodovic@mas.unsa.ba

 

Prodekan za međunarodnu saradnju

prof. mr. Maja Ačkar-Zlatarević

maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

ackar_maja@yahoo.com

 

Sekretar MAS

Lamija Selman, dipl. iur

lamija.selman@mas.unsa.ba

lamijaselman@hotmail.com

http://www.mas.unsa.ba/sites/default/files/dokumenti/Dekanat%20.jpg

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona