Dekanat

Dekan

prof. dr. Senad Kazić

dekanat@mas.unsa.ba

senad.kazic@mas.unsa.ba

kazic_s@hotmail.com

 

Prodekan za nastavu

prof. dr. Tamara Karača Beljak

tamara.karaca-beljak@mas.unsa.ba

tkaracab@hotmail.com

 

Prodekan za koncertnu djelatnost

prof. dr. Belma Šarančić-Nahodović

belma.sarancic-nahodovic@mas.unsa.ba

 

Prodekan za međunarodnu saradnju

prof. mr. Maja Ačkar-Zlatarević

maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

ackar_maja@yahoo.com

 

Sekretar MAS

Lamija Selman, dipl. iur

lamija.selman@mas.unsa.ba

lamijaselman@hotmail.com

http://www.mas.unsa.ba/sites/default/files/dokumenti/Dekanat%20.jpg

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona