Biblioteka

Biblioteka Muzičke akademije u Sarajevu osnovana je 1955. godine kada i sama Akademija s tim da je prva građa (knjige i štampane muzikalije) u biblioteku pristigla 1956. godine u ukupnom broju od 587 bibliotečkih jedinica. Ratna dešavanja u razdoblju od 1992. do 1995. prekidaju intenzivniji rast biblioteke kao i samog bibliotečkog fonda i pretpostavlja se da je veliki dio građe izgubljen, uništen ili otuđen na neki drugi način.

 

Od 1996. ponovno kreće uspostava rada, revizija fondova, nova katalogizacija građe, obogaćivanje fonda donacijama i poklonima itd. U biblioteci Muzičke akademije revidira se zatečeni fond diplomskih, magistarskih i doktorskih radova te se do 2004. godine izrađuje i elektronska knjiga inventara koja se dopunjava podacima o „novim“ radovima.

 

U razdoblju od 2005. do 2015. godine u biblioteku Muzičke akademije pristigao je veliki broj donacija i poklona i to većinom gramofonskih ploča, monografskih izdanja (posebno stručne literature o historiji muzike, historiji i razvoju nacionalnih škola, jazzu, bluesu, američkoj muzici i sl.) te štampanih muzikalija (većinom partiture džepnog formata, izdanja Peters Edition i sl.).

 

Do 2010. godine bibliotečka građa se katalogizirala u programskom proizvodu za knjižničarstvo Metelwin (Varaždin, Hrvatska), a aktivan je bio isključivo modul evidencije knjiga i pretraživanje. Punopravna članica Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa (COBISS) biblioteka Muzičke akademije postaje 2009. godine.

 

Biblioteka je namijenjena studentima i akademskom osoblju Muzičke akademije, a pod određenim uvjetima je mogu koristiti i ostali građani i istraživači.

 

Kontakt e-mail: biblioteka@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona