Sekretarijat

Sekretarijat Muzičke akademije je organizaciona jedinica u okviru koje se obavljaju pravni, financijsko-računovodstveni, bibliotečki, opći i pomoćno-tehnički poslovi. Poslovima Sekretarijata rukovodi Sekretar Akademije.

 

Sekretar Akademije – Lamija Selman, dipl. iur.

e-mail: lamija.selman@mas.unsa.ba

 

Tehnički sekretar - Amela Gorušanin

e-mail: masarajevo@mas.unsa.ba

e-mail: amela.gorusanin@mas.unsa.ba

 

Računovodstvo - Nermina Bešić

e-mail: nermina.zagorica.besic@mas.unsa.ba

e-mail: racunovodstvo@mas.unsa.ba

 

Studentska služba - Larisa Đozo-Mulalić, Ajla Smajlović

e-mail: larisa.dozo@mas.unsa.ba

e-mail: ajla.smajlovic@mas.unsa.ba

e-mail: studentska@mas.unsa.ba

 

Biblioteka – Anita Konjicija, Elma Tahmiščić-Dizdarić

e-mail: anita.konjicija-kovac@mas.unsa.ba

e-mail: elma.tahmiscic-dizdaric@mas.unsa.ba

e-mail: biblioteka@mas.unsa.ba

 

Protokol - Selma Bajraktarević

e-mail: selma.bajraktarevic@mas.unsa.ba

e-mail: protokol@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona