Ass. mr. Nermin Ploskić imenovan za nacionalnog koordinatora za BiH u Evropskoj asocijaciji za muziku u školama (EAS)

Evropska asocijacija za muziku u školama (European Association for Music in Schools – EAS) predstavlja evropsku mrežu nastavnika, edukatora, istraživača i drugih profesionalaca iz oblasti muzičke pedagogije i edukacije. Asocijacija, sa sjedištem u Belgiji, aktivno djeluje od 1990. godine te kroz raznovrsne aktivnosti koje obuhvataju i organizaciju naučnih foruma, simpozija i konferencija, izdavanje stručnih publikacija, okuplja muzičke pedagoge i istraživače s ciljem unaprijeđenja muzičkog obrazovanja i edukacije u evropskim zemljama i njihovim obrazovnim sistemima.

U mrežu asocijacije uključeno je 30-ak zemalja koje predstavljaju njihovi nacionalni koordinatori. Kroz godišnje aktivnosti, projekte i skupove, nacionalni koordinatori imaju zadatak da prezentuju iskustva i perspektive obrazovnog sistema svoje zemlje iz područja muzičke edukacije, ali i priliku da pokušaju uticati na njihov dalji razvoj i nadogradnju.

Od juna 2020. godine, za Nacionalnog koordinatora za Bosnu i Hercegovinu u EAS-u imenovan je mr. Nermin Ploskić, asistent na predmetu Metodika muzičke nastave (Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju). Bosna i Hercegovina, koja prethodnih godina nije imala svog nacionalnog koordinatora u EAS-u, priključila se ovoj edukativnoj mreži u koju su uključene i sve zemlje regiona. Nacionalni koordinatori u asocijaciji se biraju na temelju uspješnog pedagoškog rada u odgojno-obrazovnim institucijama iz područja muzičke edukacije, profesionalnog i predanog pristupa radu i komunikaciji/koordinaciji sa relevantnim odgojno–obrazovnim ustanovama, udruženjima i asocijacijama za muzičku edukaciju, dobrog poznavanja obrazovnog sistema i muzičke edukacije svoje zemlje, te pružanju podrške i učešću u muzičkim inicijativama i aktivnostima u zemlji i šire.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona