Festival harmonike i kamerne muzike "Eufonija" - nagrade studentima harmonike

Na Drugom internacionalnom festivalu harmonike i kamerne muzike "Eufonija" održanom u Novom Sadu u periodu od 25. - 29. 5. 2017. godine, naši studenti Odsjeka za harmoniku su ostvarili novi izuzetan uspjeh.

U akademskoj kategoriji, Azmir Halilović je osvojio I. nagradu i bronzanu medalju, a Danijel Lovrić i Asmir Hamzić su osvojili II. nagradu.

Žiri su činili eminentni profesori Geir Draugsvoll (Danska), Claudio Jaccomuci (Italija), Vladimir Blagojević (Srbija), Irena Merdović (Crna Gora) i Belma Šarančić Nahodović (BiH).

Adresa dogadjaja: 
Novi Sad, Srbija
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona