Međunarodni simpozij "Muzika u društvu" u saradnji Muzičke akademije i Muzikološkog društva obilježio 2018. godinu

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ «MUZIKA U DRUŠTVU» U SARADNJI MUZIČKE AKADEMIJE I MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA OBILJEŽIO 2018. GODINU


Muzička akademija u Sarajevu i Muzikološko društvo Federacije BiH realizirali su u Sarajevu od 25. do 27. oktobra 2018. godine 11. izdanje Međunarodnog muzikološkog simpozija “Muzika u društvu”, kao najznačajniji ovogodišnji projekt između dvije institucije u saradnji koja traje dvije decenije.

Simpozij je ove godine okupio 55 učesnika iz 9 zemalja na 18 sesija, a predstavio je istraživanja iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i pedagogije, u kontinuitetu stalne misije sistemskog i kritičkog promišljanja pitanja muzike u društvu.

Uz radne sesije, predavanja, radionice, koje su održane na Muzičkoj akademiji, Muzikološko društvo organiziralo je i tri koncerta kojim su predstavljena ostvarenja stvaralačke prakse bosanskohercegovačke muzike.

Prvi od njih bio je solo recital novoizabrane asistentice na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, kompozitorice i flautistice Hanan Hadžajlić, predstavnice najnovije generacije bh. kompozitora. Recital za ozvučenu flautu/basflautu, traku i TransFlute modularne sisteme, naslovljen Flutrification, održan je na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti u srijedu 24. oktobra.

Drugi je koncert bio je posvećen bh. kompozitorstvu 21. stoljeća, kojim se po prvi put umjesto historijskog pogleda fokus stavio na aktuelno stvaralaštvo, to jest djelovanje autora koji su “među nama”. Koncert Inter nos predstavio je djela savremenih bh. kompozitora, mahom profesora Akademije, među kojima su Belma Bešlić-Gal, Ivan Čavlović, Hanan Hadžajlić, Asim Horozić, Igor Karača, Živko Ključe, Dino Rešidbegović, Ališer Sijarić i Dario Vučić. Ovaj koncert održan je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u srijedu, 25. oktobra, a nastupili su Suzana Bevanda-Sijarić (klavir), Hanan Hadžajlić (flauta), Sakib Lačević (flauta), Azra Medić (klavir), Mirna Mlikota (flauta), Dragan Opančić (klavir), Sonja Radojković (klavir), Dino Rešidbegović (modularni sintetizator zvuka), Belma Šarančić-Nahodović (harmonika), i Vedran Tuce (klarinet).

Koncert je bio zaključak večeri svečanog otvorenja, budući da je neposredno prije njega održano predavanje irskog akademika Harryja Whitea (University College Dublin) naslovljeno Irska u europskom uhu: historijske koncepcije i miskoncepcije irske muzike.

Posljednji koncert Simpozija bio je posvećen je bh. tradicijskoj muzici: Ansambl Etnoakademik predstavio je ostvarenja bh. muzičke tradicije u Svečanoj dvorani Rektorata u Sarajevu u petak, 26. 10. 2018. Ovaj koncert slijedio je nakon predavanja ugledne etnomuzikologinje Razie Sultanove, profesorice na Cambridge University, naslovljeno Ne-rusko lice Rusije: muzika, omladina i migracije u post-sovjetskoj državi koji je bio finale simpozijskog programa (program simpozija dostupan je online:
https://issuu.com/mdfbih/docs/mdfbih_booklet_2018_final_za_web_pa).

Održavanje simpozija ostvareno je uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Kantona Sarajevo, Ambasade Irske, te Univerziteta u Sarajevu i Akademije scenskih umjetnosti.

Informacije o programu i sadržaju dostupne su na web i Facebook stranici Muzikološkog drušva FBiH, e-maila info@muzikolosko-drustvo.ba, te telefona +387 62 971 174.
Ulaz na sve programe simpozija je besplatan.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona