Posjeta studenata Filozofskog fakulteta Friedrich Schiller Universität iz Jene Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu (19.-28.9.2017.)

U periodu od 19. do 28. 9. 2017. godine Filozofski fakultet Friedrich Schiller Universität iz Jene organizirao je Ljetnu školu u Sarajevu. U okviru Ljetne škole posjetili su Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu. Prof. dr. Tamara Karača Beljak i prof. dr. Jasmina Talam su upoznale studente i profesore s istraživanjima koja se vrše u okviru Instituta za muzikologiju i Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju, te su održale prigodno predavanje na temu Tradicionalna narodna muzika Bosne i Hercegovine. U srijedu, 27. 9. 2017. organiziran je koncert ansambla Etnoakademik sa gostima vokalnim ansamblom Dunje KUD "Baščaršija". 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona