Predavanjem i koncertom pijaniste Bartolomeja Stankovića obilježena 90. obljetnica rođenja kompozitora Vojina Komadine (30.11.2023.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Muzikološkim društvom FBiH, organizirala je gostovanje Bartolomeja Stankovića, bosanskohercegovačkog pijaniste i profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji je 30. novembra 2023. godine, u Koncertnoj sali “Cvjetko Rihtman” održao predavanje i koncert klavirskih djela kompozitora Vojina Komadine u čast 90. obljetnice njegovog rođenja.

Bartolomej Stanković je tim povodom sagledao i objedinio različite aspekte izabranih kompozicija, pa je nakon historijskog i analitičkog predstavljanja njihovih specifičnosti, uslijedila i koncertna izvedba djela Refrain VI za klavir Linđo, Tri vizije o logoru, Svita za klavir, Sonata za klavir, Mikrosonate za klavir, IV Sonata za klavir - U slavu domestika Kir Stefana Srbina, Pet preludijuma za klavir – Aleksandri Romanić, SA.92. za klavir i Refrain IV za klavir Nijemo glamočko kolo.

Ovaj događaj realiziran je u sklopu umjetničko-istraživačkog projekta “Performativni modeli u interpretaciji novih tehnika u klavirskoj literaturi internacionalnih i bosanskohercegovačkih kompozitora 20. i 21. stoljeća” koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

 

Foto: Eldar Muhić

Adresa dogadjaja: 
Koncertna sala "Cvjetko Rihtman"
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona