Profesorica Naida Hukić boravila u Ljubljani u sklopu projekta Children and youth music in Slovenia and Bosnia and Herzegovina during the period 1945–1991. - (10.06. – 14.06.2024)

Profesorica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu sa Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, dr. Naida Hukić, u okviru istraživanja na bilaterarnom naučno istraživačkom projektu Children and youth music in Slovenia and Bosnia and Herzegovina during the period 1945–1991. u periodu od 10. 06. do 14. 06. boravila je u Ljubljani i radila na istraživanju arhivske građe u bibliotekama: Univerza v Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo i Narodna in Univerzitetna knjižnica. Realizacija posjete obuhvatila je i zajedničke razgovore sa članovima projektnog tima iz Slovenije koji su omogućili posjetu, prof. dr. Leonom Stefanijom i dr. Vesnom Venišnik Peternelj (Univerza v Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo) o aktivnostima na istraživanju.

Adresa dogadjaja: 
Ljubljana, Slovenija
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona