Sonemus Fest 2018 (16. - 21. 4. 2018.)

SONEMUS FEST 2018 

Udruženje Nove Muzike SONEMUS u partnerstvu s Muzičkom akademijom u Sarajevu realizira festival savremene umjetničke muzike, SONEMUS FEST 2018, a koji će se održati u Sarajevu od 16. do 21. aprila 2018.

Programski naslov ovogodišnjeg festivala je Icarus. Kao svi antički mitovi, pripovijest o Ikaru višeznačna je: to je priča o usudu i usudbi, ushićenju i propasti, o valovitom pokretu krila (uz šum što podsjeća na disanje) i perju koje pluta na uzburkanoj površini mora. Festival je posvećen dugugodišnjem prijatelju i saradniku SONEMUS-a, dizajneru i umjetniku, Anuru Hadžiomerspahiću, čiji let bi prekinut.

U okviru festivala održat će se sljedeći programi:

Koncerti

1) petak, 20. april 2018. - ICARUS [SONEMUS Ensemble, dir. Gregory Charrette ], predstavit će remek-djelo jednog od najznačajnijih kompozitora današnjice, Briana Ferneyhougha: La Chute d’Icare (Petite sérénade de la disparition) [franc.-Ikarov pad (mala serenada o nestajanju)] inspirirano istoimenom slikom Pietera Breugela starijeg; premijerno izvođenje novog djela bh. kompozitora Ališera Sijarića, sul movimento delle ali/ o pokretima krila; Trall za anasambl Britanca Richarda Barretta, te premijeru kompozicije aTHRoÏSMa, mladog švicarskog autora Antoinea Facharda. 

2) subota, 21. april 2018. - JUGENDSTIL - polaznici SONEMUS radionice za instrumentaliste predstavit će kompozicije Pierrea Bouleza, Hanan Hadžajlić, Györgya Kurtága, Oliviera Messiaena, Arnea Nordheima Dine Rešidbegovića, Terrya Rielya i Antona Weberna. 

 

Radionice

1) SONEMUS radionica za mlade muzičare, predavači: članovi SONEMUS ansambla i profesori Muzičke akademije u Sarajevu, 16.-21. aprila 2018, Muzička akademija u Sarajevu;

2) SONEMUS radionica za mlade kompozitore.

Predavači:

18. april 2018. - Richard Barrett (UK)

19. april 2018 - Ališer Sijarić (BiH)

20. april 2018 - Antoine Fachard (CH)

Art Depo Ars Aevi (Centar Skenderija, Dom mladih, Terezija b.b.)

 

IZLOŽBA: ANUR HADŽIOMERSPAHIĆ - SONEMUS PLAKATI 2001-2017

16.-30. april 2018., svaki dan od 10.00-18.00 sati, Art Depo Ars Aevi (Centar Skenderija, Dom mladih, Terezija b.b.)

Adresa dogadjaja: 
Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona