Stručna edukacija nastavnika muzičke kulture (28.6.2017.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovali su stručnu edukaciju nastavnika muzičke kulture osnovnih općeobrazovnih škola, gimnazija i specijalnih škola iz Kantona Sarajevo. Stručna edukacija održana je u srijedu 28. 6. 2017. godine od 9.00 do 14.00 sati na Muzičkoj akademiji u Sarajevu sa sljedećim temama:

- Kako ostvariti ciljeve i zadatke u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Primjena multimedije u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Stručni i psihološki pristup horskim ansamblima, red. prof. spec. Rešad Arnautović; 

- Osnovi horskog dirigovanja-Manuelno tehnička rješenja ritmičkih fenomena, red. prof. spec. Rešad Arnautović.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona