DOGAĐAJI

26.04.2017. Predavanje van. prof. dr. Milena Petrović (5.5.2017.)
24.04.2017. Večer baroknih sonata (25.4.2017.)
19.04.2017. Koncert Marina Tomić, violina i Dina Fejzić, klavir (21.4.2017.)
19.04.2017. Studentska radionica Podijelimo znanje (26.4.2017.)
19.04.2017. Amila Ramović - Institut za Novu muziku i muzičku edukaciju, Darmstadt, Njemačka (8.4.2017.)
18.04.2017. Koncert Students on Stage (19.4.2017.)
18.04.2017. Koncert YeonJu Jeong, violina i Višnja Bakalar, klavir (20.4.2017.)
14.04.2017. Seminar na temu Funkcionalne muzičke pedagogije, Sarajevo i Zenica (10.4.2017. i 11.4.2017.)
13.04.2017. 21th simpozij International Council for Traditional Music (ICTM) Studijska grupa Muzički instrumenti (5.4. - 8.4.2017.)
12.04.2017. Međunarodno takmičenje za udaraljke "ART IN" SKOPLJE 2017 - (7.4.-8.4.2017.)
10.04.2017. W. A. Mozart "Bastien i Bastiena" (12.4.2017.)
05.04.2017. Koncert bosanskohercegovačke klavirske minijature / Maja Ačkar Zlatarević, klavir (7.4.2017.)
04.04.2017. Koncert Simfonijskog orkestra Muzičke akademije u Sarajevu povodom jubileja Srednje muzičke škole u Zenici (10.4.2017.)
03.04.2017. Međunarodno takmičenje - prva nagrada za studente harmonike (23.3. - 24.3.2017.)
03.04.2017. Posjeta Glazbenom učilištu "Elly Bašić" u Zagrebu (31.3. - 1.4.2017.)
03.04.2017. Sonemus Fest 2017 (2.4. - 9.4.2017.)
03.04.2017. Predavanje na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta, Novi Travnik (24.3.2017.)
02.04.2017. Dan otvorenih vrata Muzičke akademije u Sarajevu (31.3.2017.)
30.03.2017. Sarajevo International Guitar Festival (Sarajevo, 6.4. - 10.4.2017.)
29.03.2017. Zeničko proljeće / Koncert nastavnika i saradnika Muzičke akademije u Sarajevu (28.3.2017.)

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona