Emina Smolović uspješno odbranila umjetnički doktorat iz oblasti gudačkih instrumenata - violina

U četvrtak, 25. maja 2017. u 10.00 sati u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu odbranjen je i drugi dio umjetničkog doktorata iz oblasti gudačkih instrumenata - violina. Naime, odbrana umjetničkog doktorata sastojala se iz dva dijela: umjetničkog projekta, odnosno koncerta, održanog u srijedu, 24. maja 2017. u 17.00 sati na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, te javne odbrane pisanog dijela umjetničkog doktorata „Specifičnosti izvođačke interpretacije Sonata za violinu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta“, održane dan poslije. Kandidatkinja Emina Smolović na koncertu je izvela Sonate za klavir i violinu KV 305, KV 296 i KV 454 Wolfganga Amadeusa Mozarta, u saradnji s pijanisticom Adelom Šabić. Komisijom su predsjedavali: van. prof. dr. Refik Hodžić s Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, mentori red. prof. mr. Angel Stankov s Nacionalne muzičke akademije „Pančo Vladigerov“ iz Sofije, Bugarska, za umjetnički projekat i van. prof. dr. Senad Kazić s Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu za pisani rad, te članovi red. prof. mr. Violeta Smailović Huart s Muzičke akademije u Sarajevu i red. prof. mr. Anđelko Krpan s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Koncertom i javnom prezentacijom rezultata istraživanja Emina Smolović je ispunila sve uvjete za stjecanje zvanja doktora muzičkih umjetnosti - oblast violina.  

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona