Erasmus razmjena nastavnog kadra - Belma Šarančić posjetila Konzervatorij u Trstu

U periodu od 20. 3. do 24. 3. 2017. van. prof. dr. Belma Šarančić Nahodović je posjetila Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" u Trstu u sklopu Erasmus razmjene nastavnog kadra. U tom periodu održala je dva predavanja svim studentima Konzervatorija na teme: „Alekander tehnika u muzičkom izvođaštvu i „Harmonika na Balkanu“, kao i četverodnevni masterclass sa 6 studenata Odsjeka za harmoniku. Suradnja je na kraju ocijenjena kao iznimno uspješna i produktivna, koja će biti nastavljena i naredne godine u vidu posjete profesora Corrada Rojca sa Konzervatorija našoj Akademiji. 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona