Javna odbrana umjetničkog doktorata mr. Emine Smolović

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu najavljuje javnu odbranu doktorske disertacije mr. Emine Smolović. Odbrana umjetničkog doktorata sastoji se iz dva dijela: umjetničkog projekta, odnosno koncerta, koji će se održati u srijedu, 24. maja 2017. u 17.00 sati na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu te javne odbrane pisanog dijela umjetničkog doktorata „Specifičnosti izvođačke interpretacije Sonata za violinu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta“, koja će se održati dan poslije, u četvrtak 25. maja 2017. u 10.00 sati u Maloj sali (soba br. 10) Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Mr. Emina Smolović na koncertu će izvesti Sonate za klavir i violinu KV 305, KV 296 i KV 454 Wolfganga Amadeusa Mozarta u saradnji s pijanisticom Adelom Šabić. Komisijom predsjedava van. prof. dr. Refik Hodžić s Muzičke akademija Univerziteta u Sarajevu. Mentori su red. prof. mr. Angel Stankov s Nacionalne muzičke akademije „Pančo Vladigerov“ iz Sofije, Bugarska za umjetnički projekat i van. prof. dr. Senad Kazić s Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu za pisani rad, a članovi su red. prof. mr. Violeta Smailović Huart s Muzičke akademija Univerziteta u Sarajevu i red. prof. mr. Anđelko Krpan s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona