K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevo raspisuje K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici Muzičke akademije u Sarajevu.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona