K O N K U R S za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini - Drugi konkursni rok

Konkurs je otvoren u period od 17.08. do 31.08.2018. godine. U period od 17.08. do 22.08.2018. godine prijave se mogu slati isključivo putem pošte na adresu:

Muzička akademija u Sarajevu

Josipa Štadlera 1/II

71000 Sarajevo

U period od 23.08. do 31.08.2018. godine prijave na konkurs za upis se podnose ili studentskoj službi Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u terminu od 10.00 do 13.00h ili putem pošte na gore navedenu adresu.

 

Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs:

1. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);

2. Originalna diploma o završenoj srednjoj školi

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Druge dokumente relevantne za upis (diplome sa takmičenja, diplome učenika generacije i sl.);

6. Uplatnica (u iznosu od 40 KM).

 

O terminu i ostalim detaljima prijemnog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

AttachmentSize
File Konkurs II rok.docx15.94 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona