Na godišnjoj skupštini Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine acc. prof. dr. Jasminu Talam imenovana za redovnu članicu IANUBIH

Na godišnjoj skupštini Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održanoj 25.05.2024. godine, acc. prof. dr. Jasminu Talam imenovana je za redovnu članicu IANUBIH. Tom prigodom akademkinja Talam je održala pristupno predavanje i predstavila rad Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

 

Jasmina Talam je diplomirala, magistrirala i dokotrirala na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, gdje trenutno radi kao profesorica etnomuzikoloških predmeta i obavlja funkciju šefice Instituta za muzikologiju. Godine 2018., dobila je stipendiju Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture za postdoktorsko istraživanje koje je uspješno okončala u februaru 2019. godine. Njen istraživački interes se veže za muzičke instrumente, metodologiju terenskog i arhivskog rada, gender, duhovne muzičke prakse i muziku i manjine. Profesorica Talam je bila voditeljica 12 naučnih domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Održala je više od 30 gostujućih predavanja na univerzitetima u Crnoj Gori, Hrvtskoj, Italiji, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Sloveniji, Srbiji, Španiji i Turskoj.

Autorica je četrdesetak naučnih radova, pet knjiga, te uredila četiri CD-a historijskih naučnih zvučnih snimaka sa popratnom knjižicom. Posebno se ističu knjige Folk Musical Instruments in Bosnia and Herzegovina (Cambridge Scholars Publishing, 2013) i Bosnians in Sweden – Music and Identity (Svenskt visarkiv i Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 2019). Članica je istraživačkih centara CISAR – Center for Interdisciplinary Social Applied Research (od 2015), Research Centre for European Multipart Music, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (od 2016), Kommission zur Erforschung musikalischer Volkskulturen in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (od 2016) i Svenskt visarkiv (od 2018).

Prof. dr. Jasmina Talam Talam je izabrana za dopisnu članicu Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (2022), kao prvu članicu Akademije iz jugoistočne Europe i jedinu etnomuzikologinju koja živi i radi izvan Švedske.

Prof. dr. Jasmina Talam je dobila više pohvala i nagrada među kojima su i nagrade Univerziteta u Sarajevu za naučni rad i poseban doprinos u naukama od nacionalnog značaja.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona