Obavijest o radnom vremenu Muzičke akademije u Sarajevu

U periodu od 22. 7. do 26. 7. 2019. Muzička akademija u Sarajevu je otvorena od 8.00 do 16.00 sati.

Od 29. 7. do 26. 8. 2019. Muzička akademija u Sarajevu je ZATVORENA zbog kolektivnog godišnjeg odmora.

Od 26. 8. do 30. 8. 2019. Muzička akademija u Sarajevu je otvorena od 8.00 do 16.00 sati.

Od 2. 9. 2019. Muzička akademija u Sarajevu je otvorena u redovnom radnom vremenu od 8.00 do 21.00 sati.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona