Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija studijske 2021/2022. godine (drugi prijavni rok)

Objavljujemo preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u drugom upisnom roku studijske 2021/2022. godine. Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora Vijeću Muzičke akademije u periodu od 21.9. - 23.9.2021 godine. Konačna rang lista će biti objavljena 28.9.2021. godine.

Sarajevo, 20.9.2021. godine

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona