Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija studijske 2022/2023. godine (drugi prijavni rok)

Objavljujemo preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u drugom upisnom roku studijske 2022/2023. godine.

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora Vijeću Muzičke akademije u roku od 3 dana od dana objave iste (zadnji rok za izjavljivanje prigovora je 22.09.2022. godine). Kandidati mogu podnijeti prigovore direktno na protokol Muzičke akademije u navedenim danima, u terminu do 16 sati.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona