Pripremna nastava za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenata u I. (prvi) ciklus studija u školskoj 2024./2025.

Pripremna nastava za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenata u I. (prvi) ciklus studija u školskoj 2024./2025. 

 

MUZIČKA AKADEMIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU, CENTAR ZA MUZIČKU EDUKACIJU organizira Pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenata u I. (prvi) ciklus studija u školskoj 2024./25. godini. Pripremna nastava se realizira prema predmetima koji se polažu na prijemnom ispitu, uzimajući u obzir specifičnosti prijemnog ispita za svaki odsjek.
Pripremna nastava će se odvijati u periodu od 20. 6. do 21. 6. 2024. godine (četvrtak i petak). Raspored održavanja pripremne nastave biti će istaknut na web-stranici Muzičke akademije u ponedjeljak 17. 6. 2024. godine. Nastava obuhvata pohađanje nastave, nastavni materijal, simulaciju prijemnog ispita (na predmetima na kojima je to moguće u skladu s trenutnim okolnostima).
Nastava će se odvijati individualno na glavnim predmetima zanimanja (Kompozicija, Dirigovanje, Solo pjevanje, Glavni instrument, Klavir obavezni predmet struke), te u grupama na glavnim predmetima (Analiza muzičkih oblika, Etnomuzikologija, Harmonija, Kontrapunkt, Muzikologija, Solfeggio, Teorija muzike).

Kandidati za sve odsjeke pohađaju pripremnu nastavu iz predmeta Solfeggio i Teorija muzike, a koja će se odvijati grupno.
Polaznici pripremne nastave mogu odabrati predmetnog nastavnika kod kojeg žele pohađati individualnu nastavu iz glavnog predmeta. Muzička akademija zadržava pravo da voditelje nastave rasporedi u skladu s trenutnim mogućnostima. Nastavu grupne nastave će izvoditi nastavnici i saradnici Akademije za pojedini predmet.
Cijena pripremne nastave iznosi 250,00 KM.
Kandidati su dužni da se prijave za pohađanje pripremne nastave na način da:
1. Izvrše uplatu:
Uplatio je: Ime i prezime kandidata, adresa i telefon
Svrha uplate/doznake: Pripremna nastava
Primalac/Primatelj: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun primaoca/primatelja: 1411965320008475
Vrsta prihoda: 722653
Općina: 077
Budžetska organizacija: 3502019
Poziv na broj: 0000000033

 

2. Na mail centarzamuzedu@mas.unsa.ba, do srijede 12. 6. 2024. do 14:00 sati poslati:
- skeniranu uplatnicu, 
- popunjen prijavni list kojeg mogu preuzeti na web-stranici Muzičke akademije.
Dodatne informacije o odsjecima, predmetnim nastavnicima i pravilima polaganja prijemnog ispita mogu se preuzeti na web-stranici Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu www.mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona