Raspored održavanja prijemnih ispita za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2022/23. godini - prvi prijavni rok

Obavještavamo kandidate da će se prijemni ispiti za upis u prvu godinu I ciklusa studija u prvom prijavnom roku na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu realizovati 28.06., 29.06. i 30.06.2022. godine.

Preliminarna rang lista sa šiframa kandidata koji su položili prijemni ispit će biti objavljena na oglasnoj ploči i na web stranici Akademije u ponedjeljak, 04.07.2022. godine.

Prilikom unosa podataka kandidata na prijemnom ispitu i rang listama, koristiće se šifre (oID) koje su svim kandidatima dodijeljene na platformi za online upis (https://upisi.unsa.ba/). Kandidati mogu pristupiti prijemnom ispitu i u slučaju da njihove prijave nisu verifikovane do kraja.

U prilogu se nalazi raspored održavanja prijemnih ispita.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona