Raspored održavanja prijemnih ispita za upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2019/20. godini

Prijemni ispiti na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu će se realizovati od 8. 7. do 10. 7. 2019. godine.

Imena kandidata koji su položili glavni predmet bit će objavljena istog dana na oglasnoj tabli Muzičke akademije, a kandidati koji nisu zadovoljili na glavnom predmetu ne pristupaju daljem polaganju prijemnog ispita.

Preliminarna rang lista kandidata koji su položili prijemni ispit će biti objavljena na oglasnoj ploči i na web stranici Akademije u četvrtak, 11.07.2019. godine u 14:00 sati.

U prilogu se nalazi raspored održavanja prijemnih ispita.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona