UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA 2019/2020

OBAVIJEST O UPISU U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

 

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit za I godinu II ciklusa studija akademske 2019/2020. Godine obavit će se u periodu

od 10.10 do 14.10.2019. godine.

Upis se vrši u studentskoj službi Muzičke akademije od 11:00 h do 13 h.

Za upis je potrebno dostaviti:

1. UPISNI MATERIJAL (index, upisni list, semestralni list, dva prijavna lista – ŠV 20); Upisni materijal kupuje se na Pravnom fakultetu (ul. Obala Kulina bana 7) ili Ekonomskom fakultetu (ul. Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1)

2. DVIJE FOTOGRAFIJE 6 x 4 cm;

3. LJEKARSKO UVJERENJE (Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36)

4. POTVRDU O UPLATI ŠKOLARINE:

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona