Novosti

23.09.2020. Obavijest za studente - Septembarski rok
22.09.2020. Obavijest o terminu ispita - Uvod u historiju umjetnosti II
22.09.2020. Konačna rang-lista i informacije o upisu kandidata u prvu godinu I ciklusa studija (drugi upisni rok)
17.09.2020. Obnova godine i upis u apsolventski staž za II ciklus studija šk. 2020/2021. godine
17.09.2020. Upis u studijsku 2020/21. godinu
16.09.2020. Termini i prijava ispita za septembarski ispitni rok studijske 2019/2020. godine
15.09.2020. Obavijest za pripremnu nastavu za prijemni ispit na II ciklus studija za školsku 2020/2021. godinu
15.09.2020. Preliminarna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija (15.09.2020.)
15.09.2020. Promjena statusa studenta u šk. 2020/2021. godini
14.09.2020. Obavijest o terminu ispita - Uvod u historiju umjetnosti I
14.09.2020. Obavijest - kolizija
10.09.2020. Preliminarna informativna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija (II upisni rok)
08.09.2020. Prijemni ispiti: Raspored grupa za usmeni ispit iz predmeta Solfeggio
03.09.2020. K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja
03.09.2020. Poziv za Program obuke za studente koji realizira Ured za podršku studentima
31.08.2020. Konkursni komadi za kvalifikacioni ispit na I ciklusu studija - drugi prijavni rok
31.08.2020. Raspored održavanja prijemnih ispita za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija - drugi prijavni rok
29.07.2020. Obavještenje o radnom vremenu Akademije tokom kolektivnog godišnjeg odmora!
15.07.2020. Konačna rang-lista i informacije o upisu kandidata u prvu godinu I ciklusa studija (prvi upisni rok)
08.07.2020. Rad biblioteke Muzičke akademije tokom pandemije COVID-19 virusa

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona