Javna odbrana umjetničkog doktorata mr. Emine Smolović

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu najavljuje javnu odbranu doktorske disertacije mr. Emine Smolović. Odbrana umjetničkog doktorata sastoji se iz dva dijela: umjetničkog projekta, odnosno koncerta, koji će se održati u srijedu, 24. maja 2017. u 17.00 sati u Bošnjačkom institutu te javne odbrane pisanog dijela umjetničkog doktorata „Specifičnosti izvođačke interpretacije Sonata za violinu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta“, koja će se održati dan poslije, u četvrtak, 25 maja 2017. u 10.00 sati u Maloj sali (soba br. 10) Muzičke akademija Univerziteta u Sarajevu. Mr. Emina Smolović na koncertu će izvesti Sonate za klavir i violinu KV 305, KV 296 i KV 454 Wolfganga Amadeusa Mozarta u saradnji sa pijanisticom Adelom Šabić. Komisijom predsjedava van. prof. dr. Refik Hodžić s Muzičke akademija Univerziteta u Sarajevu. Mentori su red. prof. mr. Angel Stankov s Nacionalne muzičke akademije „Pančo Vladigerov“ iz Sofije, Bugarska za umjetnički projekat i van. prof. dr. Senad Kazić s Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu za pisani rad, a članovi su red. prof. mr. Violeta Smailović – Huart s Muzičke akademija Univerziteta u Sarajevu i red. prof. mr. Anđelko Krpan s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona