Obavijest o konkursu za Treći ciklus studija

                                                                                    OBAVJEŠTENJE

Usljed stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo te procedure donošenja novih internih akata na Univerzitetu u Sarajevu, konkurs za upis studenata na Treći ciklus studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu prolongira se za ak. 2018/2019. godinu.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona