Svečana podjela indexa studentima I godine Trećeg ciklusa studija i uvodno predavanje „Etički principi u naučnom/umjetničkom istraživanju“ red. prof. dr. Refika Hodžića

Svečana podjela indexa za studente Trećeg ciklusa studija Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu održat će se u srijedu, 13. 11. 2019. godine u 11.00 sati u Maloj sali (soba br. 10). U 11.30 će uslijediti uvodno predavanje Trećeg ciklusa studija „Etički principi u naučnom/umjetničkom istraživanju“ red. prof. dr. Refika Hodžića. Pozivamo i sve asistente Muzičke akademije u Sarajevu da prisustvuju predavanju.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona