Konačna rang-lista kandidata koji su ispunili uvjete za upis u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuje konačnu rang-listu kandidata koji su položili prijemni ispit u prvom prijavnom roku i ispunili uvjete za upis u prvu godinu I ciklusa studija, za studijsku 2019/2020. godinu.

Konačna rang-lista kandidata, studijska 2019/2020. godina;

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona