Obavijesti

Studenti prve godine Prvog ciklusa studija, kao i studenti Drugog i Trećeg ciklusa studija, mogu da se upišu u Biblioteku svaki radni dan od 10.00-15.00 sati. Za upis je potrebno da donesu indeks i ličnu kartu.


Studenti koji treba da upišu/obnove narednu akademsku godinu dužni su da dođu u Biblioteku i dobiju pečat u indeks da ne duguju knjige i note ili se isti neće moći upisati u narednu akademsku godinu!!!

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona