Obavijesti

31.01.2018.

U srijedu 31.01.2018. godine, održana je promocija dva vrijedna izdanja Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o knjizi Pripovijedanje kroz pjesmu: narativni oblici u narodnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine autorice prof. dr. Jasmina Talam i CD-a Tradicionalna narodna muzika Bosne i Hercegovine Serija 2. Sevdalinka urednice prof. dr. Tamara Karača Beljak. Promotorice knjige su bili dr. Nirha Efendić, kustosica za usmenu poeziju i šefica Etnološkog odjeljenja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i prof. dr. Tamara Karača Beljak, etnomuzikologinja i prodekanesa za nastavu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Promotorice CD-a su bile prof. dr. Jasmina Talam, etnomuzikologinja i šefica Instituta za muzikologiju i Enisa Šojko, muzička urednica BH radija. Moderatorica promocije je bila doc. dr. Lana Paćuka, muzikologinja i šefica Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju. Prigodne muzičke numere je izveo sazlija Zanin Berbić, student treće godine Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. 

 

31. 1. 2018. 

 

Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

 

Pozivamo Vas da prisustvujete promociji knjige i CD-a

Pripovijedanje kroz pjesmu: narativni oblici u narodnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine
autorice prof. dr. Jasmine Talam

CD Tradicionalna narodna muzika Bosne i Hercegovine
Serija 2. Sevdalinka
urednica prof. dr. Tamara Karača Beljak

 

P R O G R A M

Muzička numera
Zanin Berbić

Uvodne riječi 
doc. dr. Lana Paćuka

Promocija
dr. Nirha Efendić
prof. dr. Tamara Karača Beljak
prof. dr. Jasmina Talam
Enisa Šojko


Promocija će se održati 31. januara 2018. godine u 12.00 sati u Maloj sali Muzičke akademije, Josipa Stadlera 1/II, Sarajevo. 

 

13. 10. 2017. 

 

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića

Petak, 13. oktobar 2017. godine

Mala sala Muzičke akademije u Sarajevu 

 

PROGRAM


Registracija učesnika 10.00–11.00h


RETROSPEKTIVA LIKA I DJELA AVDE SMAILOVIĆA 
Govore: van. prof. dr. Senad Kazić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu); Vildana Repše (Glazbeni atelje Tartini Ljubljana), Rada Nuić (kompozitorka, muzička urednica), Maja Baralić Materne (BHRT)
Moderatorica skupa: doc. dr. Lana Paćuka

 

Sesija I


LIK I DJELO AVDE SMAILOVIĆA: HISTORIJSKI, DRUŠTVENI I SOCIOLOŠKI KONTEKSTI 
Avdo Smailović: Musica ad Hominem 
emeritus prof. dr. Ivan Čavlović, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Estetika i etika Avde Smailovića
Bosiljka Perić Kempf, historičarka muzike, neovisna publicistkinja

"Radnik – muzički kompozitor": društveno-sociološki diskursi lika i djela Avde Smailovića
doc. dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Kafe pauza (12.50–13.10h)

 

Sesija II

NOVI PRISTUPI ISTRAŽIVANJU OPUSA AVDE SMAILOVIĆA 

Odnos forme i sadržaja u djelima Avde Smailovića
doc. dr.  Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Klavirski koncert Panta rhei Avde Smailovića – harmonijski aspekti u savremenom bosankohercegovačkom djela
doc. dr. Naida Hukić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Sesija III

AVDO SMAILOVIĆ U KONTEKSTIMA VIŠESTRUKE MUZIČKE DJELATNOSTI

Avdo Smailović: od autodidakta do univerzitetskog nastavnika 
van. prof. dr. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kritički osvrt na značaj i ulogu Avde Smailovića u savremenoj pedagogiji nacionalne historije muzike Bosne i Hercegovine
Amna Kruhović, Srednja muzička škola Sarajevo

 

Finalna diskusija: 15.30h

 

19.-28.9.2017. 

Posjeta studenata Filozofskog fakulteta Friedrich Schiller Universität iz Jene Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

U periodu od 19. do 28. 9. 2017. godine Filozofski fakultet Friedrich Schiller Universität iz Jene organizirao je Ljetnu školu u Sarajevu. U okviru Ljetne škole posjetili su Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu. Prof. dr. Tamara Karača Beljak i prof. dr. Jasmina Talam su upoznale studente i profesore s istraživanjima koja se vrše u okviru Instituta za muzikologiju i Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju, te održale su prigodno predavanje na temu Tradicionalna narodna muzika Bosne i Hercegovine. U srijedu, 27. 9. 2017. organiziran je koncert ansambla Etnoakademik sa gostima vokalnim ansamblom Dunje KUD "Baščaršija". 

Galerija: kliknuti ovdje

 

7. 9. 2017.

Uspješno okončan projekat  Epic Folk Songs from Bosnia Herzegovina: 
The Collection of Matija Murko (1912, 1913)

Tokom prethodnih godina, Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Phonogrammarchiv Austrijske akademije nauka, radili su na projektu The Collection of Matija Murko (1912, 1913). Riječ je o značajnim snimcima bosanskohercegovačkih epskih i lirskih pjesama, te govoru koje je zabilježio slovenački etnolog i lingvist Matija Murko tokom svojih istraživanja u Bosni i Hercegovini 1912. i 1913. godine. Cilj projekta je bio digitalizirati snimke, transkribirati snimljenu građu, te obraditi podatke vezane za Murkova istraživanja u Bosni i Hercegovini. Kao rezultat projekta objavljeno je izdanje Epic Folk Songs from Bosnia Herzegovina: The Collection of Matija Murko (1912, 1913) koje sadrži dva CD-a s digitaliziranim snimcima, te CD sa digitaliziranom originalnom dokumentacijom, Murkovim izvještajima sa istraživanja i tekstovima o Murkovom interesu i istraživanjima u Bosni i Hercegovini. U realizaciji projekta su učestvovali Tamara Karača Beljak, Franz Lechleitner, Gerda Lechleitner, Johannes Spitzbarti, Jasmina Talam.

 

14. 6. 2017.

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića
Sarajevo, 13. oktobar 2017. godine

Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH pozivaju Vas na naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (1917–1984). Naučni skup podstaknut je potrebom da se putem sistematičnog istraživanja na osnovu arhivskih izvora, dnevne štampe i druge građe, šira naučna te kulturna javnost upoznaju sa značajem lika i djela jednog od najistaknutijih kompozitora u BiH – Avde Smailovića. Javni govor o kompozitorskom stvaralaštvu na temeljima naučne akribije od izuzetnog je značaja, ne samo u slučaju ovog kompozitora, nego i cjelokupne muzičke nauke u BiH. Organiziranje naučnog skupa dešava se u godini kada Muzikološko društvo FBiH proslavlja 20 godina svoga postojanja, čime ovaj događaj daje doprinos razvoju muzikološke misli u BiH.

Naučni skup osmišljen je u sljedećim tematskim oblastima:
1.    Lik i djelo Avde Smailovića
-    Historijski, društveni i sociološki konteksti
2.    Kompozitorski rad
-    Novi pristupi istraživanju Smailovićevog opusa; proučavanje intra i intrageneracijskih srodnosti i razlika u lokalnim, regionalnim i širim evropskim okvirima
3.    Višestruke muzičke aktivnosti
-    Pedagoški rad, organizatorske vještine, recepcija stvaralaštva

Cilj naučnog skupa jeste da se u okviru predloženih tematskih okvira upotpune znanja o djelovanju Avde Smailovića u kontekstima njegovog vremena, ali i da se revalorizuju ranija tumačenja Smailovićevog djelovanja s nakanom uspostavljanja temeljite baze za eventualno repozicioniranje ovog umjetnika u savremenim muzikološkim istraživanjima.

Tehničke informacije
Zvanični jezici simpozija su B/H/S jezici. Predviđeno vrijeme izlaganja je 20 minuta.
Prijave tema s naslovom, sažetkom rada (200 – 400 riječi), biografijom autora (do 200 riječi), uz obavezno navođenje afilijacije, treba dostaviti u formatu MS Word na elektronsku adresu Muzikološkog društva i dr. Lane Paćuka (lana_sehovic@yahoo.com), najkasnije do 15. jula 2017. godine.
Informacije o prihvatanju tema biti će objavljene do 20. jula na zvaničnim stranicama Muzikološkog društva i Instituta za muzikologiju.

Planirano je da se recenzirani prilozi s naučnog skupa objave u zasebnom izdanju Instituta za muzikologiju do kraja 2017. godine. 
Za učešće na naučnom skupu nije predviđena kotizacija. Troškove putovanja i smještaja snose učesnici.
                                        
Voditeljica projekta
dr. Lana Paćuka

 

25. 5. 2017.

Radionica Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH.EU)

Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u suradnji sa Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba organizira radionicu Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH.EU), vodeće europske organizacije za digitalna istraživanja na području umjetnosti i humanističkih nauka. Radionica Izgradnja održive infrastrukture za znanstvene i baštinske ustanove je namijenjena humanističkoj naučnoj zajednici kao i djelatnicima iz kulturnih ustanova (arhivi, knjižnice, muzeji) koji se danas suočavaju s izazovima prelaska njihovih djelatnosti u digitalnu/virtualnu sferu. U cilju uključivanja zemalja Zapadnog Balkana u DARIAH mrežu, pored učesnika iz Bosne i Hercegovine, radionici će prisustvovati i učesnici iz Crne Gore i Makedonije. Radionica će se održati 5. juna 2017. godine u prostorijama Muzičke akademije.

Detaljnije kliknuti ovdje

 

12. 1. 2017.

Institut za muzikologiju postao partner Istraživačkog centra za višeglasnu muziku koji je ustanovljen 2003. godine pri Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. https://www.mdw.ac.at/ive/emm/

 

16. 11. 2016.

Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu se uključio u DARIAH-ERIC (Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanističke nauke) konzorcij.

http://www.dariah.eu/

 

1. 2. 2016.

Na inicijativu Instituta za muzikologiju, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenula postupak za proglašenje arhive Instituta nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona