Aktivnosti

Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom Forumu studenata scenskih umetnosti Fakulteta scenskih umetnosti u Beogradu (FSSU)

U okviru projekta Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Razvoj kompetencija studenata muzike i realizacija sistema cjeloživotnog učenja u muzičkom obrazovanju kroz Ciklus kreativnih radionica Podijelimo znanje 2019/2020, kojeg finansira Kanton Sarajevo – Ministarstvo za obrazovanje i kulturu, a u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Sarajevo Univerziteta u Sarajevu, uspješno je realiziran planirani programski okvir Kreativna radionica Podijelimo znanje 2019/2020 – Studenti MAS u gostima. Studenti Muzičke akademije su učestvovali na drugom međunarodnom Forumu studenata scenskih umetnosti Fakulteta scenskih umetnosti u Beogradu (FSSU) od 25. do 27. septembra 2019. godine.

Silvana Jakupović i Damir Dajić, student/ica II Ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, održali su interaktivno izlaganje/radionicu Fonomimikom do zajedničkog muziciranja. Ana-Marija Tomić, studentica četvrte godine I Ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, održala je izlaganje/radionicu Zajedničko muziciranje kroz mjuzikl kao praksa interaktivne aplikacije predmeta muzičke teorije i pedagogije.

 

Održana predavanja istaknutih dirigenata Hora bečkih dječaka i Superara (11. 6. 2019.)

Muzička akademija i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem “Superar u BiH” organizovali su stručnu edukaciju nastavnika/profesora muzičke/glazbene kulture osnovnih općeobrazovnih škola, gimnazija i specijalnih škola iz Kantona Sarajevo, nastavnika/profesora skupnog muziciranja – hor i orkestar osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola.

Stručna edukacija održana je u utorak 11. 6. 2019. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu sa sljedećim temama i predavačima:

"Music for social change - the spirit of Superar"

Predavač: Andy Icochea Icochea, muzički direktor Superar International

"From Roots to Revolution in Music education“

Predavač: Gerald Wirth, predsjednik i umjetnički direktor Hora bečkih dječaka

Galerija: kliknuti ovdje

 

Stručna edukacija za nastavnike muzičke kulture (28. 6. 2017. )

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovali su stručnu edukaciju nastavnika muzičke kulture osnovnih općeobrazovnih škola, gimnazija i specijalnih škola iz Kantona Sarajevo. Stručna edukacija održana je u srijedu 28. 6. 2017. godine od 9.00 do 14.00 sati na Muzičkoj akademiji u Sarajevu sa sljedećim temama:

- Kako ostvariti ciljeve i zadatke u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Primjena multimedije u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Stručni i psihološki pristup horskim ansamblima, red. prof. spec. Rešad Arnautović; 

- Osnovi horskog dirigovanja-Manuelno tehnička rješenja ritmičkih fenomena, red. prof. spec. Rešad Arnautović.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

Predavanje van. prof. dr. Milene Petrović (Sarajevo, 5.5.2017.)

 

U petak 5. 5. 2017. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu održana su predavanja Tekstovi dječijih pjesama iz programa muzičkog obrazovanja iz perspektive državnih zakona i Slobodne asocijacije muzičara na verbalno zadate muzičke pojmove koja je održala van. prof. dr. Milena Petrović sa Fakulteta muzičke umetnosti Beograd. Predavanjima su prisustvovali studenti Prvog i Drugog ciklusa studija te profesori i asistenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju. Nakon predavanja studenti i profesori vodili su diskusiju o prezentiranim temama.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

Seminar na temu Funkcionalne muzičke pedagogije, Sarajevo i Zenica (10.4.2017. i 11.4.2017.)

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su dvodnevni seminar 10.4. i 11.4.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije. Profesori solfeggia osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Sarajeva, Mostara, Žepča, Zenice i studenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju odslušali su predavanja na teme O Funkcionalnoj muzičkoj pedagogiji, Program glazbenog vrtića I. i II. i Pregled programskih cjelina od I. do VI. solfeggia. Predavači na ovom seminaru bili su nastavnici Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba Aida Tavčar, Irena Markulin, Suzana Ovčarić Raić, Sandra Munić i Stipe Sliško. U sklopu seminara 11.4.2017. godine održana je i promocija izdanja GU Elly Bašić i Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije sa promotorima Mirjanom Futač Homen i Borisom Klarićem.

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su i seminar u Zenici 11.4.2017. godine. Profesori teoretskih predmeta iz Zenice, Tuzle, Novog Travnika, Žepča i Mostara odslušali su seminar sa sljedećim temama Plan i program srednje glazbene škole Funkcionalne muzičke pedagogije i Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Analiza glazbenih oblika i ostali teorijski glazbeni predmeti. Predavači su bili profesori Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba Mirjana Futač Homen i Boris Klarić. Na kraju seminara upriličena je i promocija izdanja GU Elly Bašić i Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije sa promotorima Mirjanom Futač Homen i Borisom Klarićem.

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, kao suorganizator Sarajevo International Guitar Festivala 2017 i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovao je predavanje na temu Koji si tip gitarista? – Primjena psihološke tipologije u nastavi gitare, za sve nastavnike i profesore gitare Kantona Sarajevo. Predavanje je održao prof. Xhevdet Sahatxhija iz Zagreba dana 10.4.2017. godine. u prostorijama Muzičke akademije.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

Predavanje (Novi Travnik, 24.3.2017.)

 

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu priredio je još jedno u nizu predavanja na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta na primjeru Simfonije br. 40 u g molu W. A. Mozarta, koje je održano 24.3.2017. godine u Srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca u Novom Travniku. Predavači su bili mr. Nerma Hodžić-Mulabegović (Solfeggio), mr. Naida Hukić (Harmonija) i dr. Amra Bosnić (Muzički oblici i stilovi). Učenici novotravničke Srednje glazbene škole su, zajedno sa svojim profesorima, imali priliku poslušati tri odvojena predavanja iz navedenih oblasti, kojima su u fokusu bile pojedinačne odnosno teorijske spoznaje, ali uvijek i u svakom trenutku sa snažnim uzročno-posljedičnim vezama spram drugih, dodatno koreliranih na jednom primjeru iz literature. Tako je cilj prvog predavanja, uz primjenu odabranih postupaka i oblika rada u solfeggiu, bio zapažanje i otkrivanje, te realiziranje znanja o specifičnostima odabranog djela (melodijskim, ritamskim, akordskim, izvođačkim), te također iniciranje daljnjeg interesovanja za odabrano muzičko djelo kroz druge oblasti muzičke edukacije, posebno harmonijskih i formalnih značajki. Drugo predavanje je ostvarilo pristup djelu kroz harmonijsku analizu, odnosno zapažanje i osvještavanje specifičnosti harmonijskog jezika klasike i romantizma i otkrivanje njihove povezanost u istim harmonijskim načelima klasične harmonije (npr. kvartno-kvintna progresija akorada). Konačno, u trećem predavanju pristupljeno je djelu kroz analizu oblika sifmonije, te sonatnog oblika, odnosno osvještavanje znanja o formalnom ustrojstvu pojedinačnog djela od globalnog oblika do mikrostrukturalnih jedinica, individualnog stila kompozitora, te stila epohe. Učenici su budno pratili i učestvovali u radionici potvrđujući tako da je ovakav način utvrđivanja stečenih i sticanja novih znanja veoma poželjan i plodonosan.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

Muzička radionica - seminar (17.11.2016. i 18.11.2016.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su seminar - radionicu 17.11.2016. i 18.11.2016. na Muzičkoj akademiji. Predavači na seminaru bili su van. prof. mr. Saša Pavlović i Tihomir Petrović, profesor muzike. Predavanju su prisustvovali studenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju i Odsjeka za kompoziciju. Studenti su u sklopu seminara odslušali četiri teme Kadenca - od šablona do improvizacije i Uloga i značaj rada na dvoslojnim muzičkim primjerima u procesu muzičkog opismenjavanja koje je održao profesor Pavlović i teme Od pojma mnogostranosti do glazbenog djela i Od glazbene teorije do prakse i natrag, koje je održao profesor Petrović.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

 

Predavanje 

Predavanje na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta na primjeru Simfonije br. 40 u g-molu, I stav, W. A. Mozarta održale su mr. Naida Hukić, dr. Amra Bosnić i mr. Nerma Hodžić-Mulabegović.

Predavanje je održano u Srednjoj muzičkoj školi Zenica u martu 2016., zatim u Zagrebu na 12. danima teorije glazbe u oktobru 2016. i u Srednjoj umjetničkoj školi Bihać u novembru 2016.

Cilj predavanja je povezivanje znanja stečenih u različitim područjima muzičkog obrazovanja. Solfeggio, Harmonija i Analiza muzičkih oblika i stilova su nastavni predmeti koji vrlo uspješno mogu egzistirati u logičnoj, naučnoj i izvođačkoj uzročno-posljedičnoj vezi te pružaju dobru mogućnost za korisno koreliranje stečenih znanja u cjelovitom pristupu kompozicionom procesu.

Galerija: kliknuti ovdje

 

 

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona