Nastavnici i saradnici

Doc. mr. YeonJu Jeong – Oblast violina

 

e-mail: yeonju.jeong@mas.unsa.ba

Prof. dr. Tamara Karača Beljak – Oblast etnomuzikologija

 

e-mail: tamara.karaca-beljak@mas.unsa.ba

Prof. dr. Senad Kazić - Solfeggio, Metodika nastave solfeggia i praktikum

 

e-mail: senad.kazic@mas.unsa.ba

viši umj. sar. mr. Lejla Klepo-Hadžić - Korepeticija

 

e-mail: lejla.klepo-hadzic@mas.unsa.ba

 

Mirza Kovač, MA – saradnik za fonoteku

 

e-mail:

 

 

Prof. mr. Nihad Krečo - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: nihad.kreco@mas.unsa.ba

Prof. mr. Sakib Lačević – Oblast flauta 

 

e-mail: sakib.lacevic@mas.unsa.ba

Viši umj. sar. dr. Milan Lucić – Korepeticija

 

e-mail: milan.lucic@mas.unsa.ba

Prof. mr. Davor Maraus – Oblast udaraljke

 

e-mail: davor.maraus@mas.unsa.ba

Doc. mr. Azra Medić - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: azra.medic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona